初创企业

Naša kancelarija posvećuje veliku pažnju savetovanju Vašeg startapa u realizaciji ideje, od početnog stadijuma pa do realizacije. Slično kao i za druge investicije, naša kancelarija pomaže osnivačima startapa da iskoriste…

继续阅读初创企业

劳动法

Radno pravo je jedna od najspominjanijih grana prava u javnosti zbog odnosa između poslodavaca i zaposlenih u periodu tranzicije. Advokat za radno pravo te odnose može adekvatno da reguliše i…

继续阅读劳动法

外商投资

Kao država koja ima međunarodne trgovinske sporazume sa Evropskom Unijom, Ruskom Federacijom (Evroazijska Unija), te drugim državama, a uzimajući u obzir i optimalnu geografsku poziciju, Srbija je atraktivna lokacija za…

继续阅读外商投资

公司法

Sveobuhvatna pravna pomoć za vašu firmu ili drugi privredni subjekat uključujući i osnivanje, organizaciju i brisanje privrednog subjekta, sastavljanje odgovarajućih internih akata (pravilnika, odluka itd.), sastavljanje pravno-dijagnostičkih izveštaja (due diligence…

继续阅读公司法