Zaštita ljudskih prava

Ljudska Prava u Srbiji - Zakon

Kršenje ljudskih prava može da se dogodi svakome s vremena na vreme, u raznim životnim situacijama. Advokatska kancelarija Pekić zastupa klijente pred postupajućim sudovima Republike Srbije, kao i pred Ustavnim sudom te Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i drugim međunarodnim telima, nadležnim za zaštitu ljudskih prava.