Ulaganja

Ulaganja u Srbiji i Zakoni

Kao država koja ima međunarodne trgovinske sporazume sa Evropskom Unijom, Ruskom Federacijom (Evroazijska Unija), te drugim državama, a uzimajući u obzir i optimalnu geografsku poziciju, Srbija je atraktivna lokacija za direktne strane investicije. Kao ulagač, od naše kancelarije biste dobili sveobuhvatnu pravnu pomoć u vezi sa vašim ulaskom na srpsko tržište, pa čak i pre osnivanja i odabira mesta sedišta. Čak i mesto sedišta je od značaja za podnošenje zahteva i dobijanje državnih subvencija za ulagače, koje se daju u cilju pokretanja biznisa i zapošljavanja odgovarajućeg kadra. Naša kancelarija će Vam asistirati u iskorišćavanju trgovinskih pogodnosti radi plasiranja Vaše robe na najveća svetska tržišta, pred oko 2 milijarde ljudi, i to bez carine ili nameta sličnih carini.