Startapi

Startapi - Zakoni u Srbiji

Naša kancelarija posvećuje veliku pažnju savetovanju Vašeg startapa u realizaciji ideje, od početnog stadijuma pa do realizacije. Slično kao i za druge investicije, naša kancelarija pomaže osnivačima startapa da iskoriste poreske olakšice i državne subvencije za inovativnu delatnost. Niski troškovi i visoko obrazovan kadar čine Srbiju odličnom lokacijom za Vaš startap.