Srpska E-money licenca: Vodič za dobijanje u Srbiji

Želite da započnete svoj  EMI poduhvat ili  instituciju za plaćanje u Srbiji? Došli ste na pravo mesto.

Rastuća digitalna ekonomija Srbije predstavlja privlačnu priliku za ulazak na tržište elektronskog novca. Drugim rečima, pravom strategijom i upravljanjem, osnivanje EMI-ja ili Institucije za plaćanje ovde može dovesti do značajnih finansijskih nagrada i razvoja biznisa.

Međutim, suočavanje sa zakonskim zahtevima Srbije za dobijanje licence za elektronski novac može biti veoma komplikovano i zahtevno. 

Ako niste spremni za pedantno spremanje dokumentacije i posvećivanje pažnje detaljima potrebnim za uspešnu aplikaciju, ili nemate jasan plan kako kroz ovaj proces, možda biste želeli da angažujete savetnika za elektronski novac (E-money). Savetnik Vam može pomoći da izbegnete probleme, potencijalno kašnjenje i opasnosti povezane sa tim.

Do tada, naši savetnici za elektronski novac su napravili ovaj vodič da Vam predstave ključne korake i zahteve za dobijanje licence za elektronski novac u Srbiji. Hajde da počnemo!

Definicija elektronskog novca (E-money) 

Želite da dobijete licencu za elektronski novac u Srbiji i upustite se u svet elektronskih finansijskih usluga? 

Verovatno već poznajete pojam elektronskog novca. Međutim, radi potpunog razumevanja relevantnih srpskih zakona o ovom pitanju, da pogledamo kako naša država reguliše elektronski novac:

Prema Zakonu o platnim uslugama, koji reguliše ovu oblast, elektronski novac predstavlja monetarnu vrednost koja je elektronski sačuvana, predstavljajući zahtev odnosno potraživanje prema izdavaču tog novca. Pre izdavanja elektronskog novca, zakon nalaže primanje stvarnih sredstava, koja pre svega treba da služe za plaćanje transakcija. Zakon takođe zahteva da elektronski novac bude prihvaćen kako od strane fizičkih tako i od pravnih lica.

U osnovi, elektronski novac predstavlja alternativu tradicionalnim načinima transakcija, i verovatno ste se već susreli sa nekim poznatim oblicima kao što su:

• Pripejd kartice (za različite potrebe kao što su opšta potrošnja, pokloni ili putovanja)

• Digitalni novčanici (razmislite o PayPal-u ili ApplePay-u)

• Mobilne platne aplikacije/Mobilni elektronski novac

Do sada je sve jasno? U redu, pređimo na elektronske institucije za novac.

Institucija za elektronski novac (EMI)

U Srbiji, samo pravno lice čije je sedište u zemlji može biti Institucija za elektronski novac (EMI). 

Međutim, da biste postali EMI, neophodno je imati više od same adrese preduzeća – potrebno vam je zeleno svetlo, odnosno licenca za elektronski novac od Narodne banke Srbije. 

Kada dobijete tu željenu licencu, možete pružati usluge elektronskog novca kao što su:

• Izdavanje i poništavanje elektronskog novca

• Pružanje i olakšavanje usluga plaćanja (na primer, prenos elektronskog novca između računa), kao i davanje kredita povezanih sa uslugama plaćanja

• Vršenje operativnih i pomoćnih zadataka koji su direktno povezani sa izdavanjem elektronskog novca ili pružanjem usluga plaćanja (na primer, podrška korisnicima, prevencija prevara, nadgledanje transakcija)

• Nadgledanje i upravljanje platnim sistemima

• Vršenje drugih poslovnih aktivnosti koje nisu povezane sa izdavanjem elektronskog novca ili pružanjem usluga plaćanja.

Sada kada smo pokrili osnove, fokusirajmo se na glavnu zvezdu: licenca za elektronski novac.

E-money licenca za razmenu

Ako razmišljate o tome da postanete izdavač elektronskog novca u Srbiji, prvo ćete morati proći kroz čitavu proceduru dobijanja licence za elektronski novac.

Šta to tačno podrazumeva? 

Potrebno je skupiti obimnu listu dokumenata pre nego što uopšte razmislite o podnošenju zahteva. Zaista, to je prilično obiman proces (19 dokumenata, da budemo precizni!) 

Hajde da ih sve pregledamo korak po korak u narednom odeljku.

a) Neophodna dokumentacija za licencu za elektronski novac

Spremite se jer prelazimo na dokumentaciju koju ćete morati prikupiti ako želite da postanete izdavalac elektronskog novca u Srbiji. 

Evo pojednostavljenog spiska od 19 dokumenata koje zahteva Narodna banka Srbije za dobijanje licence za elektronski novac (detaljniju listu možete pronaći u Zakonu o platnim uslugama, član 127):

1. Odluka o upisu u Agenciju za privredne registre (APR).

2. Osnivački akt ili statut vašeg budućeg preduzeća.

3. Detaljna lista platnih usluga i drugih aktivnosti koje vaš EMI planira da pruži.

4. Procena rizika.

5. Program koji opisuje kako ćete obezbediti te usluge.

6. Biznis plan koji projektuje i mapira vaše prihode i troškove u prve tri godine poslovanja.

7. Dokaz da imate finansijsku potporu, odnosno potrebni osnivački kapital. (Više o ovom zahtevu u sledećem odeljku)

8. Projekcija potreba za kapitalom u prvoj godini, proračunata na predviđen način.

9. Planirane mere za zaštitu fondova vaših klijenata.

10. Nacrt vašeg sistema menadžmenta i interne kontrole.

11. Mere koje ste utvrdili radi poštovanja propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

12. Detalji o vašoj organizacionoj strukturi i delegaciji operativnih zadataka.

13. Procedure i mehanizmi internih kontrola i revizija radi zaštite interesa vlasnika elektronskog novca i osiguranja kontinuirane, stabilne i sigurne emisije elektronskog novca ili pružanja platnih usluga.

14. Objašnjenje kako će vaš EMI učestvovati u platnim mrežama, ako planirate da učestvujete u njima.

15. Informacije o članovima organa upravljanja podnosioca prijave, kao i budućim menadžerima elektronske institucije za novac, sa podacima i dokazima da ovi pojedinci imaju dobar poslovni rejting, odgovarajuće profesionalne kvalifikacije i potrebno iskustvo.

16. Detalji o vašim akcionarima i iznosu njihovog učešća u vašem EMI, kao i dokazi o njihovoj podobnosti za upravljanje vašom platnom institucijom.

17. Detalji o vašem spoljnem revizoru, koji je odgovoran za reviziranje vašeg finansijskog izveštaja.

18. Detalji o svima koji su blisko povezani s vašim EMI, zajedno sa opisom vašeg odnosa.

19. Adresa sedišta vašeg EMI -ja.

Kao što vidite, sakupljanje svih ovih papira nije nikakav jednostavan zadatak, tako da unajmljivanje dobro odabranog pravnog stručnjaka može napraviti veliku razliku. Ako razmišljate o pružanju usluga elektronskog novca u poslovanju, treba vam advokat koji je upoznat sa svim aspektima propisa o elektronskom novcu u Srbiji. Neko ko će vas voditi kroz svaki dokument, osiguravajući da ništa ne promakne.

Obratite nam se i saznajte više o pokretanju svog sopstvenog EMI -a u Srbiji!

b) E-Money zahtevi za licencu

U gore navedenom odeljku pomenuli smo da je jedan od neophodnih uslova, za dobijanje licence za elektronski novac, dokument kojim se dokazuje postojanje potrebnog početnog kapitala.

U suštini, treba da pokažete Narodnoj banci Srbije da imate sredstva koja potkrepljuju vaše snove o početku EMI -ja u Srbiji.

Neophodan iznos? Najmanje 350.000 evra početnog kapitala, u dinarskoj protivvrednosti.

Važno je da znate da ovaj početni kapital mora biti na raspolaganju i tokom procesa prijave i kada dobijete vašu licencu od Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije ima i svoja jedinstvena pravila o načinu računanja ovog početnog kapitala, pa je važno biti upoznat sa svim detaljima.

c) Proces podnošenja zahteva za E-Money licencu i vremenski okvir

Razmišljate o registraciji EMI -a u Srbiji?

Narodna banka Srbije cilja da proces učini što jednostavnijim, ali i da osigura da je sve u redu, zato će vaš zahtev obraditi u roku od 3 meseca od podnošenja zahteva (pod uslovom da je potpun). 

Ako vašem zahtevu nešto nedostaje, ne brinite! Narodna banka Srbije će vas obavestiti o tome šta treba ispraviti i dati Vam rok od mesec dana. Kada podnesete ispravljen zahtev, počinje ponovo da teče rok od 3 meseca za obradu.

Odbijena E-money licenca: Šta sada?

Podneli ste zahtev za licencu za elektronski novac, ali je Narodna banka Srbije odbila vaš zahtev. Šta sada?

Pa, Narodna banka Srbije može odbiti vaš zahtev ako utvrdi da ne ispunjavate zahteve navedene u članu 82 zakona.

Takođe mogu odbiti vaš zahtev ako smatraju da:

• Vaša bliska veza sa drugim entitetima može ometati ili učiniti nemogućom njihovu nadzornu funkciju nad vašim EMI -jem.

• Nadzor vaše elektronske institucije za novac može biti ometan ili značajno otežan zbog zakona treće zemlje koji se odnosi na entitete s kojima ste blisko povezani, kao i načina na koji se ti zakoni primenjuju.

• Vaše druge poslovne aktivnosti mogu ugroziti stabilnost i bezbednost platne institucije, ili značajno ometati njihov nadzor u skladu sa zakonom. U ovom slučaju, NBS može predložiti da osnujete posebno pravno lice.

Kako biste izbegli odbijanje zahteva za licencu za elektronski novac, najbolje je da se prethodno posavetujete s advokatom koji se specijalizovao za pomoć stranim licima u osnivanju poslova u Srbiji i da vas oni provedu kroz proces dobijanja licence. U svakom slučaju, imate pravo na žalbu na odluku.

Opoziv licence za elektronski novac

Narodna banka Srbije može odlučiti da vam oduzme vašu licencu u nekoliko slučajeva.

Pre svega, to može učiniti ako niste počeli sa izdavanjem elektronskog novca u roku od 12 meseci od dobijanja licence, ili ako ste prestali sa izdavanjem na više od šest meseci. Isto važi i ako ste ih obavestili da više ne planirate izdavanje elektronskog novca.

NBS takođe može oduzeti vašu licencu ako utvrdi da više ne ispunjavate zahteve koje su postavili ili da ste vašu licencu dobili na osnovu lažnih informacija.

Neki drugi razlozi za otkaz licence za elektronski novac uključuju:

• Ako nastavljanje sa izdavanjem elektronskog novca može naštetiti stabilnosti platnog sistema.

• Ako su vaše aktivnosti povezane sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

• Ako niste poštovali mere i uputstva NBS-a u određenom vremenskom periodu.

• Ako nemate dovoljno kapitala zahtevanog zakonom.

• Ako ste ozbiljno narušili pravila koja su navedena u zakonu ili povezanim propisima.

• Ako ometate nadzor nad vašim poslovanjem.

Ako Vam licenca bude oduzeta, to je ozbiljan problem i to znači da više nećete moći da funkcionišete kao institucija za elektronski novac, zato budite obazrivi i ne kršite nikakve propise i pravila koja bi mogla dovesti do takvog ishoda.

Platne institucije

Samo ćemo ukratko pomenuti platne institucije da bismo objasnili rasprostranjenu zabludu da su one isto što i institucije za elektronski novac. 

Iako imaju sličnosti, svaka od njih ima različite fokuse i funkcije, bar po srpskom zakonu.

Vidite, platne institucije se pre svega fokusiraju na pružanje platnih usluga, kao što je procesiranje plaćanja i olakšavanje transakcija između plataca i primalaca, dok su institucije za elektronski novac pre svega fokusirane na izdavanje tj. emitovanje elektronskog novca, koji se onda može koristiti za razna plaćanja. 

Obe vrste institucija zahtevaju dozvolu od NBS (institucije za elektronski novac zahtevaju dozvolu za izdavanje elektronskog novca, a platne institucije dozvolu za pružanje platnih usluga), ali svaka od njih ima svoj skup pravila koje mora poštovati. 

U Srbiji postoje i hibridne platne institucije. One obavljaju sve – pružaju platne usluge i izdaju elektronski novac. 

Da biste otkrili koja opcija je najbolja za vas u Srbiji i kako ispuniti specifične zahteve, najbolje je konsultovati se sa savetnikom za elektronski novac.

Licence za onlajn klađenje i kazina

Licence za onlajn klađenje i kazina često se, pogrešno, mešaju sa licencama za elektronski novac, ali one su izričito različite.

Ako razmišljate o ulazu na privlačno tržište onlajn klađenja ili kazina u Srbiji, moraćete da obezbedite pravu, specifičnu vrstu dozvole odnosno licence za ovakvu vrstu poslova – kako je opisano u Zakonu o igrama na sreću.

Ovu dozvolu izdaje Vlada za pravna lica registrovana u Srbiji, čija se osnovna delatnost odnosi na igre na sreću i klađenje. Drugim rečima, osnivanje privrednog društva u Srbiji će biti vaš prvi korak (i klikom na link reći ćemo vam kako to da uradite  i bez dolaska u Srbiju!).

Što se tiče ključnih zahteva i procesa podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za onlajn klađenje i kazina u Srbiji, posvetićemo toj temi poseban članak.

Advokat za licencu za elektronski novac

Dobijanje licence za elektronski novac u Srbiji može biti dosadan proces zbog kompleksnih pravnih i zakonskih zahteva u našoj zemlji. Zbog toga, ovaj proces zahteva sakupljanje i obradu obimne dokumentacije i to sa posvećenošću detaljima, sve to za uspešnu prijavu.

Bez odgovarajućeg vođstva, može se naići na kašnjenja i zamke, gubitak dragocenog vremena i resursa – upravo zbog toga treba da razmislite o traženju pomoći od savetnika za elektronski novac.

Savetnik za elektronski novac pružiće vam mapu puta koja je potrebna da započnete sopstveni EMI, platnu instituciju ili čak sopstveni posao klađenja u Srbiji. Kontaktirajte nas putem mejla na [email protected] da saznate više o tome kako možete pretvoriti svoju poslovnu ideju u stvarnost.

Advokat Stefan Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić