Radno pravo

Radno Pravo u Srbiji - Advokati

Odnosi zaposlenih i poslodavca su esencijalni deo svakog privrednog subjekta, bilo da se radi o stranoj investiciji ili ne. Međuljudski odnosi u privrednom subjektu su često tačka spora koja usporava progres. Advokatska kancelarija Pekić sastavlja adekvatne ugovore o radu, interne akte propisane zakonom (pravilnike o radu, pravilnike o sistematizaciji itd.) i zastupa klijente u rešavanju radnih sporova, putem medijacije ili pred sudom.