Privremeni Boravak Po Osnovu Otvaranja Firme u Srbiji

Privremeni boravak po osnovu otvaranja firme u Srbiji

Srbija je Evropski biznis centar u nastajanju, sa optimalnom geografskom lokacijom, visokokvalitetnom radnom snagom i konkurentnim operativnim troškovima. Otvaranje firme u Srbiji je moguće, čak i ako ste strani državljanin ili strano pravno lice. Jedan od osnova za dobijanje dozvole za privremeni boravak u Srbiji je otvaranje firme u Srbiji. Nakon otvaranja firme u Srbiji, možete podneti zahtev za odobrenje privremenog boravka. Obično je potrebno oko 2-4 nedelje da se odobri privremeni boravak u Srbiji. Tada možete da podnesete zahtev i za radnu dozvolu u Srbiji. Dakle, imigracija u Srbiju može početi jednim jednostavnim korakom – otvaranjem firme u Srbiji.

Vrste pravnih formi privrednih društava u Srbiji

Najpre da predstavimo pravne forme privrednih društava u Srbiji. Prema zakonu o privrednim društvima u Srbiji postoje:

1) Ortačko društvo – društvo dva ili više ortaka koji su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze društva. Dobit društva raspoređuje se u jednakim udelima među ortacima osim ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno.

2) Komanditno društvo – društvo od najmanje dva člana, od kojih najmanje jedan član odgovara neograničeno solidarno za obaveze društva (komplementar), a najmanje jedan odgovara ograničeno do visine svog neuplaćenog, odnosno neunetog uloga (komanditor). Komplementari i komanditori obično učestvuju u podeli dobiti i pokrivanju gubitaka društva srazmerno svojim udelima u društvu.

3) Društvo sa ograničenom odgovornošću – društvo u kome jedan ili više članova društva poseduju udeo u osnovnom kapitalu društva, a članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva (osim u nekoliko slučajeva predviđenih zakonom o privrednim društvima Srbije). Imajući u vidu da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva, a osnovni kapital društva iznosi najmanje 100 dinara (manje od 1 evro), ova pravna forma se bira veoma često.

4) Akcionarsko društvo – Akcionarsko društvo je društvo čiji je osnovni kapital podeljen na akcije koje poseduju jedan ili više akcionara koji ne odgovaraju za obaveze društva (osim u nekoliko slučajeva predviđenih zakonom o privrednim društvima Srbije). Društvo odgovara za svoje obaveze svom svojom imovinom. Akcionarsko društvo obično ima minimalni osnovni kapital u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Photo by Marten Bjork on Unsplash

Koliko košta otvaranje firme u Srbiji?

Taksa za otvaranje firme u Srbiji iznosi 6.500,00 dinara.

Takođe, moguće je registrovati preduzetnika, odnosno poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda. Za sve svoje obaveze koje proizilaze iz obavljanja delatnosti odgovara svojom ličnom imovinom, uključujući i imovinu stečenu u vezi sa obavljanjem delatnosti. Preduzetnik se takođe registruje često, s obzirom na to da je za registraciju preduzetnika potreban samo lični dokument. Naknada Agencije za privredne registre za registraciju preduzetnika u Srbiji iznosi 1.600,00 dinara.

Procedura za privremeni boravak po osnovu otvaranja firme u Srbiji

Nakon podnošenja zahteva za otvaranje firme u Srbiji, u roku od 5 radnih dana, Agencija za privredne registre će izdati rešenje kojim se usvaja registraciona prijava osnivanja privrednog društva/preduzetnika. Ovo rešenje je jedan od dokumenata potrebnih za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka po osnovu osnivanja firme u Srbiji. Takođe, tim rešenjem se dodeljuje registarski broj i poreski identifikacionu broj. Osim ovog rešenja treba priložiti i druga dokumenta, kao što su kopija stranice pasoša sa pečatom poslednjeg ulaska u Srbiju, kopija belog kartona (prijava adrese stranca u Srbiji), izvod iz banke o novčanim sredstvima na ličnom bankovnom računu u Republici Srbiji, ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu nad nepokretnošću, privatno zdravstveno osiguranje u Srbiji i dr.

Photo by Christin Hume on Unsplash

Što se tiče belog kartona, po dolasku u Srbiju, potrebno je da se svako strano lice prijavi policiji u roku od 24 sata. Ovim putem se lokalne vlasti obaveštavaju o zvaničnoj adresi stranca u zemlji. Ako stranac boravi u hotelu, prijava bi se uglavnom vršila elektronskim putem, a ako iznajmljuje stan, vlasnik stana bi trebalo da ode u policijsku stanicu sa pasošem stranca, i da prijavi stranca kao podstanara u svom stanu ili drugoj nekretnini. Imajući u vidu da je potrebno priložiti izvod iz banke o novčanim sredstvima na ličnom bankovnom računu u Republici Srbiji, neophodno je otvoriti lični bankovni račun. U Srbiji postoje banke koje otvore račun za sedam dana, a od dokumentacije su potrebni samo beli karton i pasoš. Što se tiče dokaza o vlasništvu imovine, većina stranaca ne poseduje imovinu u Srbiji i ne kupi imovinu odmah po dolasku, te je iznajmljivanje nekretnine realnija opcija. Ugovor o zakupu se prilaže i prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka u Srbiji. Neophodno je priložiti i druge dokumente, koji se mogu prikupiti za jedan dan.

Dokumenta se prilažu zajedno sa dokazom o uplati administrativne takse za odobrenje privremenog boravka, koja u slučaju podnošenja zahteva elektronskim putem iznosi 19.206,00 dinara.

Potrebno je oko 2-4 nedelje da bi privremeni boravak u Srbiji bio odobren.Nakon toga, strani državljanin donosi pasoš u policijsku stanicu i ostavlja ga na nekoliko dana, kako bi se unela nalepnica privremenog boravka u stranu putnu ispravu.

Šta sledi nakon odobrenja privremenog boravka? Ako planirate da radite u Srbiji, na primer kao preduzetnik, ili kao direktor u vašem društvu sa ograničenom odgovornošću, potrebna vam je radna dozvola za strance. Za više informacija o tome kako da podnesete zahtev za radnu dozvolu u Srbiji i koji su potrebni dokumenti za radnu dozvolu, posetite blog. Procedura za izdavanje radne dozvole u Srbiji traje oko mesec dana, a iznos takse za radnu dozvolu iznosi 14.690,00 dinara.

Advokat za privremeni boravak u Srbiji

To bi bila završna faza vaše imigracije u Srbiju. Otvaranje firme u Srbiji je jedan od osnova za odobrenje privremenog boravka u Srbiji. Prikupljanje potrebnih dokumenata, kao i podnošenje zahteva za privremeni boravak u Srbiji može izgledati kao zahtevan proces, međutim, sa iskusnim advokatom za privremeni boravak u Srbiji, ceo ovaj proces može oduzeti samo nekoliko sati vašeg vremena. Advokatska kancelarija Pekić ima mnogo iskustva i zadovoljnih imigranata u Srbiji, koji su od tada postali i ostali naši klijenti. Ukoliko želite da podnesete zahtev za odobrenje privremenog boravka u Srbiji, ili ako vas interesuju advokatski troškovi podnošenja zahteva za odobrenje privemenog boravka, pišite nam na [email protected], ili putem Fejsbuk mesindžera.

Featured Image – Photo by Gemma Evans on Unsplash

Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Autor

Advokat Sonja Pekić