Pravo intelektualne svojine

Pravo Intelektualne Svojine

Advokatska kancelarija Pekić savetuje i zastupa domaće i strane klijente u vezi sa zaštitom autorskih prava, patenta, poslovnog žiga itd. Zaštita intelektualne svojine (npr. patenata) je od suštinskog značaja za privredne subjekte čija vrednost se bazira na inovacijama (npr. startapi).