Porezi u Srbiji za firme – kratak pregled

Porez u Srbiji

Porezi u Srbiji su slični oporezivanju širom EU. Ovo je izraženije u vezi sa porezom na dodatu vrednost (PDV), jer je Srbija, kao zemlja koja želi da uđe u EU, preuzela obavezu da svoju regulativu o PDV-u uskladi sa regulativom EU u tom pogledu. Postoje neke specifične razlike, ali je sistem PDV-a u Srbiji usklađen sa EU.

Porezi u Srbiji za strance

Što se tiče stranih ulaganja, Srbija je ratifikovala 63 ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) koji su trenutno na snazi dok se čeka stupanje na snagu sporazuma sa nekoliko drugih zemalja. Ovi UIDO su potpisani sa svim zemljama EU (osim sa Portugalijom o čemu se pregovara), Kanadom, Švajcarskom, Ruskom Federacijom, Belorusijom, Izraelom, UAE, Kinom, uključujući Hong Kong, Japan, Južnu Koreju, Norvešku, Tursku, Singapur i mnogim drugim državama.

Ovi UIDO regulišu kritične teme za strane investitore, kao što su pravo Srbije ili druge strane da oporezuju dividende, korišćenje intelektualne svojine, dobit firme i druge vrste poreza. Strani investitori, iz zemalja sa kojima Srbija ima UIDO, imaju pravnu sigurnost i svoju dobit mogu preneti u inostranstvo, putem dividendi, ili odobriti zajam iz inostranstva za svoje filijale u Srbiji i naplatiti glavnicu sa kamatom, oporezivom u skladu sa važećim UIDO.

Porezi u Srbiji nisu mnogo drugačiji za strance u odnosu na državljane Srbije.

Spisak najvažnijih zakona koji regulišu poreze u Srbiji za firme

• Zakon o porezu na dohodak građana
• Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
• Zakon o porezu na dobit pravnih lica
• Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

Porezi koji se odnose na firme u Srbiji

Prilikom osnivanja firme u bilo kojoj zemlji glavna briga su, naravno, porezi koje firma treba da plati. Uopšteno govoreći, postoje tri glavna javna prihoda u Srbiji koja se tiču firmi.

1.Porez na dobit pravnih lica

Porez na dobit pravnih lica u Srbiji dospeva i plaća se na razliku između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u knjigama (oporezivi prihod). Poreska stopa je fiksna i iznosi 15%.

Porez na dobit u Srbiji može biti smanjen za određene vrste firmi. Inovativnim kompanijama, koje se bave istraživanjem i razvojem u Srbiji, njihovi poslovni rashodi se priznaju kao dvostruko veći od stvarno isplaćenih rashoda kompanije, što znači da se svaki evro potrošen na istraživanje i razvoj u knjigama priznaje kao dva evra za svrhu poslovnih rashoda. Time se povećavaju poslovni rashodi, efektivno smanjujući oporezivu dobit. Još jedan poreski podsticaj za smanjenje poreza firmi u Srbiji je međunarodno poznati „IP Box“. IP Box omogućava kompanijama da zasebno klasifikuju svoje prihode od licenciranja intelektualne svojine (softver, filmovi, patenti, itd.). Ovaj poreski podsticaj omogućava firmama da smanje porez na dobit preduzeća za 80%. Ovaj poreski podsticaj je odličan za tehnološke, uslužne softverske kompanije (Eng. Saas) i druge inovativne kompanije.

Ovo je samo jedan primer, pošto postoje i druge poreske olakšice koje se primenjuju na različite vrste firmi.

2.Porez na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji

Porez na dodatu vrednost u Srbiji je u velikoj meri usklađen sa regulativom EU o PDV-u. Razlog za to je činjenica da je Srbija potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU i preuzela obaveze da uskladi svoju regulativu u mnogim oblastima, uključujući i Porez na dodatu vrednost. Opšta poreska stopa u Srbiji iznosi 20% sa nekoliko izuzetaka na koje se primenjuje stopa od 10%. Štaviše, postoje određene vrste delatnosti na koje se PDV ne primenjuje (na primer klinike).

3.Porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u Srbiji

Srpski Zakon o porezu na dohodak građana primenjuje se na sva lica koja ostvaruju prihod u zemlji. Stopa poreza na dohodak fizičkih lica je paušalna stopa od 10%. To znači da bez obzira na visinu prihoda, poreska stopa ostaje ista. Važno je napomenuti da postoje neki izuzeci i odbici koji se mogu primeniti za smanjenje oporezivog iznosa, posebno za zaposlene u istraživanju i razvoju, novozaposlene koji su prethodno bili nezaposleni u određenom periodu, zapošljavanje osoba sa invaliditetom itd.

U pogledu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, svi zaposleni i poslodavci su obavezni da doprinose sistemu socijalnog osiguranja u Srbiji. Konkretne stope, u vreme izrade ovog teksta, su sledeće. Stopa doprinosa za PIO iznosi 24%, zdravstvo 10,3%, a 0,75% za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, od bruto zarade zaposlenog. Postoje nijanse u ovim obračunima i primeni poreskih stopa, ali u informativne svrhe poslodavci mogu koristiti 60% na neto prihod zaposlenog, kao odokativno pravilo za izračunavanje ukupnih troškova zapošljavanja jednog zaposlenog. Na primer, ako je neto zarada 1000 evra, bruto opterećenje (neto zarada plus porez i doprinosi) je oko 1600 evra. To je slučaj ako nijedan od poreskih podsticaja nije primenljiv.

Poreski savetnik u Srbiji

Pojedinci i firme u Srbiji treba da budu u toku sa ovim propisima kako bi osigurali poštovanje zakona i izbegli bilo kakve kazne ili pravne probleme. Traženje saveta od profesionalca sa iskustvom u poreskim zakonima i zakonima o socijalnom osiguranju može pomoći da se osigura da su sve obaveze ispunjene i da se primenjuju svi primenjivi poreski podsticaji.

Ako želite da investirate u Srbiju, započnete proces osnivanja firme u Srbiji , i želite da unapred znate svoje obaveze ili ako imate neko konkretno pitanje u vezi sa porezima u Srbiji i želite da optimizujete svoju poresku obavezu u Srbiji, ne ustručavajte se da kontaktirate našu advokatsku kancelariju putem mejla na [email protected], preko kontakt forme na našoj veb stranici ili preko Linkedin-a.

Na kraju krajeva, niko ne treba da plaća porez više nego što je zakonom propisano.

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić