Advokatska kancelarija Pekić

Osnivači

Stefan Pekić

Advokat i osnivač advokatske kancelarije Pekić.

Obrazovanje:

2018 – 2021 Master pravnik, Pravni fakultet, Đao Tong Univerzitet u Šangaju, Narodna Republika Kina

2020 Pravosudni ispit

2016-2017 Master pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

2012-2016 Diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2021 Advokat, advokatska kancelarija Pekić

2018-2019 Arbitar na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court, Šangaj, Narodna Republika Kina

2016-2018 Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Stanivuković

2017 Delegat Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) na sednicama Ujedinjenih Nacija: UNCITRAL

2013/2014 Praktikant pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (ADC-ICTY), u saradnji sa timom branilaca Ratka Mladića, Asocijacija branilaca pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, Churchilplein 1, 2517 JW, Hag, Kraljevina Holandija, http://www.icty.org/en.
Stefan Pekić je advokat i osnivač advokatske kancelarije Pekić. Stefan je proveo godinu i po dana na master programu iz međunarodnog privrednog prava Đao Tong Univerziteta u Šangaju, Narodna Republika Kina. Pre Master programa u Šangaju, Stefan je završio master studije na Univezitetu u Novom Sadu. Tokom studija, bio je takmičar na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court. Stefan tečno govori Engleski i Srpski jezik.

Stefan Pekic - Advokat Novi Sad
Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Sonja Pekić

Osnivač advokatske kancelarije Pekić

Obrazovanje:

2018-2021 Master program, Pravni fakultet Đao Tong Univerzitet u Šangaju, NR Kina

2018 Pravosudni ispit

2017 Arbitražna Akademija u Parizu, Francuska, stipendija Advokatske kancelarije Orrick

2015-2016 Master međunarodnog prava, Pravni fakulteta Univerzitet u Novom Sadu 

2011-2015 Pravni fakulteta Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Radno iskustvo:

2021 Advokatska kancelarija Pekić, osnivač

2018-2019 Arbitar na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court, Šangaj, Narodna Republika Kina

2015-2017 Advokatski pripravnik

2015-2016 Delegat Evropskog udruženja studenata prava na sednicama Ujedinjenih Nacija: UNCITRAL, CEDAW i ECOSOC

2014-2015 Predsednica Evropskog udruženja studenata prava, Lokalna grupa Novi Sad

2014-2015 Praksa u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sonja Pekić je osnivač advokatske kancelarije Pekić. Sonja je provela godinu i po dana na master programu Đao Tong Univerziteta u Šangaju, Narodna Republika Kina. Pre master programa u Šangaju, Sonja je završila master studije međunarodnog prava na Univezitetu u Novom Sadu. Tokom studija, bila je takmičar na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court i Regionalnom Big Deal takmičenju. Sonja tečno govori Engleski, Španski i Srpski jezik.