NBS kreće sa kažnjavanjem – istražuje se neovlašćeno pružanje usluga u vezi sa kriptovalutama

Kriptovalute - advokat za kripto zakone u Srbiji

Zakon o digitalnoj imovini je uspostavio pravila igre koja se odnose na kriptovalute i trgovanje kriptovalutama. Čim postoje pravila, postoji i državna kontrola poštovanja tih pravila. U vezi sa pravilima koja se odnose na rudarenje kriptovaluta, o delatnosti kripto menjačnica putem kriptomata u Srbiji kao i o značaju ICO u srpskom Zakonu o digitalnoj imovini smo se bavili u ranijim blogovima. Vrednost kriptovaluta danas je veoma bitna tema. Mnogi koji do sada nisu ulagali u kriptovalute, sada to žele da učine. S obzirom da je kupovina kriptovaluta mnogima nejasna, investicioni savet u pogledu kriptovaluta može biti zlata vredan. Do sada nije bilo značajnih vesti u vesti sa kažnjavanjem neovlašćenog pružanja usluga u vezi sa kriptovalutama. Međutim, određeni broj preduzetnika kojima su osnovna delatnost konsultantske usluge i pružanje investicionih saveta i preporuka u vezi sa ulaganjem u kriptovalute je dočekalo neprijatno iznenađenje. Narodna banka Srbije je započela kontrolu i ovih privrednih subjekata da utvrdi da li se bave pružanjem neke od usluga u vezi sa digitalnom imovinom a da za to nisu pribavili dozvolu Narodne banke Srbije.

Naime, investicioni savet i preporuke u vezi sa ulaganjem u kriptovalute može pružati bilo koji privredni subjekt i bez licence, uz obavezu da na svom internet sajtu navede da pruža investicioni savet bez licence i da svakom licu koje savetuje napomene da taj savet u pogledu ulaganja u kriptovalute pruža bez licence. Šta više, usluge, za koje je potrebna licenca, povezane sa digitalnom imovinom su pobrojane u članu 3 Zakona o digitalnoj imovini i pružanje investicionog saveta nije jedna od tih usluga. Neke od navedenih usluga su delatnosti kripto menjačnice u Srbiji, usluge kriptomata, usluge menadžera portfolija kriptovaluta itd. Dakle, investicioni savet nije jedna od usluga za koju je potrebna licenca u Srbiji. Pa ipak, Narodna banka Srbije je pokrenula postupke kontrole protiv mnogih lica koja uopšteno navode na svom sajtu da se bave kriptovalutama, radi utvrđivanja kakvim tačno delatnostima se bave, odnosno da li samo pružaju investicioni savet ili možda uzimaju i novac od klijenata radi plasiranja na tržište. Uzimanje novca od klijenata radi plasiranja na tržište kriptovaluta, po svojoj ekonomskoj suštini, zalazi u domen usluga upravljanja portfolijom digitalne imovine (portfolio menadžera) ili čak i delatnost investicionog fonda. Takve delatnosti zahtevaju ishodovanje licence, određeni minimalni kapital te sveobuhvatno poštovanje propisa a sve radi zakonitog uzimanja novca od klijenata i plasiranja tog novca na tržište.

Ako Narodna banka Srbije utvrdi da uzimate novac od klijenata radi ulaganja u kriptovalute ili bilo koju drugu uslugu za koju nemate licencu, možete očekivati novčanu kaznu za pravna lica u visini od 100.000 do 5.000.000 dinara, odnosno do 20% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini ako je taj iznos veći od 5.000.000 dinara, a propisana je kazna i za fizičko lice. Štaviše, neovlašćeno pružanje usluga za koje je potrebna licenca je propisano i krivičnim zakonikom kao krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora do dve godine.

Stoga, ako planirate da se bavite ulaganjem tuđeg novca u kriptovalute, upravljanjem portfolija kriptovaluta, ako vam je delatnost trgovanje kriptovalutama koje nisu vaše, nego ste ih kupili od novca klijenta, dužni ste da se licencirate za te usluge. Budući da mnogih licenciranih usluga u vezi sa kriptovalutama u Srbiji još nema, licenciranje i pružanje tih usluga može biti profitabilno.

Sa druge strane, ukoliko je vaša delatnost bazirana na analitici, tehničkoj i fundamentalnoj analizi da se utvrdi cena kriptovalute kao i vrednost kriptovalute, te plasiranje zaključka klijentima, to se smatra investicionim savetom ili investicionom preporukom i takva delatnost ne zahteva licenciranje, pa ni potencijalna kontrola Narodne banke Srbije ne bi trebala dovesti do novčanih kazni.

Advokat za kripto – digitalnu imovinu.

Ukoliko Vam je Narodna banka Srbije poslala ovakav ili sličan dopis ili ako želite da ishodujete licencu za pružanje usluga u vezi sa digitalnom imovinom, pišite nam na imejl [email protected], popunite kontakt formu na sajtu ili nam pišite na linkedin ili fejsbuk mesendžer.

Advokat Stefan Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić