Kako proći test samostalnosti? Uputstvo sa 6 ključnih odredbi ugovora

test samostalnosti

Preduzetnik ili preduzetnik paušalac da bi izbegao plaćanje poreza od 20% kao i doprinosa, potrebno je da preduzme odgovarajuće korake da upodobi svoje poslovanje neumoljivoj ruci poreske uprave Republike Srbije. Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana se propisuju kriterijumi za test samostalnosti na osnovu kojih bi poreska uprava mogla da utvrdi da li će preduzetnik ili preduzetnik paušalac biti dužan da plati poreze i doprinose, slično kao da je zaposlen kod svog najvećeg klijenta odnosno nalogodavca. Treba istaći da je termin test samostalnosti za paušalce i druge preduzetnike kolokvijalan termin. Zakon ga ne naziva test samostalnosti, ali on to u praksi jeste, pa se zbog toga ustalio taj naziv. Test samostalnosti je privukao veliku pažnju frilensera i drugih preduzetnika tokom 2020. godine kada je uveden ali i tokom 2021. godine. Dakle, test samostalnosti je relativno novi institut u srpskom poreskom sistemu. Cilj države prilikom uvođenja testa samostalnosti je da spreči umanjenje poreza i doprinosa lica koja su u praksi zaposleni kod jednog klijenta a na papiru rade kao preduzetnici sa jednim klijentom pa tako plaćaju poreze i doprinose u puno manjem iznosu nego što bi poslodavac (najveći klijent) platio da je to lice u radnom odnosu kod najvećeg klijenta.

Šta je test samostalnosti?

Test samostalnosti preduzetnika paušalaca i preduzetnika uopšte je niz kriterijuma propisanih zakonom na osnovu kojih će poreska uprava, u slučaju kontrole, utvrditi da li je preduzetnik zaista samostalan ili njegovo poslovanje zavisi od najvećeg klijenta. Dakle, poreska uprava test samostalnosti primenjuje da utvrdi da li je preduzetnik samostalan a kriterijumi testa samostalnosti su zakonom propisani i unapred poznati. Test samostalnosti za preduzetnike predstavlja posebnu opasnost jer im može učiniti poslovanje praktično neisplativim.

Na koga se primenjuje test samostalnosti?

Test samostalnost se primenjuje isključivo na preduzetnike koji vode knjige i preduzetnike paušalce. Ako ste zabrinuti za test samostalnosti pravnog lica, npr. DOO-a, odmah možete da odahnete budući da se test samostalnosti primenjuje samo na preduzetnika. Jedan od načina da se definitivno prođe test samostalnosti je i preregistracija preduzetnika u DOO. Međutim, porez na dobit za DOO je veći nego porez na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika. Dodatno, prebacivanje novca je neuporedivo teže sa računa DOO nego sa računa preduzetnika paušalca, koji i ne vodi knjige, pa mu je dodatna ušteda i knjigovodstvo. Način poslovanja preduzetnika paušalaca je posebno primamljiv, zbog malog administrativnog opterećenja paušalca i fiksnog i predvidivog iznosa poreza. Međutim, paušal i njegovi benefiti su mnogima postali manje primamljivi zbog toga što je uveden ovaj novi test samostalnosti. Stoga, paušalci na test samostalnosti gledaju sa podozrenjem. Ipak, ništa revolucionarno nije propisano, samo se treba posvetiti temi i potražiti adekvatan savet. Stoga, u ovom tekstu ćemo se posvetiti kako proći test samostalnosti kao preduzetnik ili preduzetnik paušalac.

U ovom tekstu ćemo preskočiti suvoparno citiranje odredbe Zakona gde su propisani kriterijumi testa samostalnosti. Konkretnu odredbu možete pronaći pretražujući Zakon o porezu na dohodak građana, član 85, stav 1, tačka 17. Ovaj tekst prezentuje uputstvo kako proći test samostalnosti, u praktičnom smislu, za nepravnika.

Koji su kriterijumi testa samostalnosti?

Kriterijumi se odnose na odnos preduzetnika sa najvećim klijentom. Ima ukupno 9 kriterijuma, a potrebno je da preduzetnik ili preduzetnik paušalac prođe minimum 5 kriterijuma da bi se smatrao samostalnim, te da ne bi bio obavezan da plati dodatni porez. Jednako se primenjuju kriterijumi testa samostalnosti i na preduzetnika koji vodi knjige kao i na preduzetnika paušalca.

E sad ono ključno. Potpisivanje odgovarajućeg pisanog ugovora sa najvećim klijentom i njegova primena omogućava prolazak na testu samostalnosti.

Ukoliko preduzetniku preko 70% prihoda dolazi od jednog klijenta i ako preko 130 dana godišnje radi za tog jednog klijenta, pomislio bi da sigurno pada test samostalnosti. To nije tačno. Te dve okolnosti su samo 2 od 9 kriterijuma testa samostalnosti preduzetnika.

Pisanim ugovorom se propisuju članovi koji ukazuju da je preduzetnik samostalan, i to kroz sledećih 6 ključnih ugovornih klauzula koje treba ugovoriti:

  1. Klijent ne određuje radno vreme, odsustva ili odmor preduzetniku ili preduzetniku paušalcu. Dakle, ako najveći klijent Vama, kao preduzetniku, određuje radno vreme, to poreskoj upravi ukazuje da umnogome zavisite od njega.
  2. Klijent ne obezbeđuje preduzetniku prostorije za rad, niti nameće mesto rada.
  3. Klijent ne vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika.
  4. Preduzetnik sam obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu za redovan rad i sam finansira nabavku opreme za rad (npr. računar, internet itd.), te klijent redovno ne rukovodi radom preduzetnika. Preduzetnik može koristiti određene specijalizovane alate i opremu klijenta (npr. specifičan softver ili API) koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla. Isto tako, klijent može izdavati uopštene, osnovne, naloge u vezi sa naručenim poslom i može izvršiti razumnu kontrolu kvaliteta.
  5. U slučaju da preduzetnik obavlja istu delatnost kao i klijent (npr. oba lica se bave računarskim programiranjem), bitno je da preduzetnik snosi uobičajeni poslovni rizik za isporučeni posao klijentu ili krajnjem kupcu proizvoda. Ukoliko je odgovornost preduzetnika ugovorom isključena ili ograničena ispod uobičajene odgovornosti, to poreskoj upravi ukazuje da preduzetnika prema krajnjem kupcu štiti njegov klijent, te da klijent snosi svu odgovornost za isporučen rad, a to umnogome podseća na odnos između zaposlenog i poslodavca, gde poslodavac snosi odgovornost za greške u radu svojih zaposlenih.
  6. Preduzetniku mora biti dozvoljeno da sarađuje i sa drugim klijentima, a dozvoljena je samo delimična zabrana preduzetniku koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata klijenta.

Ugovor o saradnji ili angažovanju između preduzetnika i najvećeg klijenta mora precizno da uredi ove okolnosti. Ovo je ultimativno upustvo za test samostalnosti koje je potrebno ispratiti. Ako se ovih 6 odredbi definiše ugovorom i primenjuje u praksi, preduzetnik je prošao makar 6 kriterijuma testa samostalnosti. Za prolazak na testu samostalnosti potrebno je da se prođe u samo 5 kriterijuma. Ako se to precizno uradi, preduzetnik ili preduzetnik paušalac bi trebalo da prođu test samostalnosti.

Važno je istaći da ne postoji jedinstven obrazac za test samostalnosti paušalca ili drugog preduzetnika, niti tipski ugovor. Međutim, ispratiti da li su ispoštovane sve navedene klauzule donekle predstavlja obrazac za test samostalnosti, odnosno za njegov prolazak. Ne postoje ni posebni konsultanti za test samostalnosti kao ni specifičan forum za test samostalnosti na kojem bi se mogli dobiti svi odgovori na pitanja. Poreska uprava je detaljno tumačila kriterijume testa samostalnosti kroz svoje uputstvo ali mnoga pitanja su ostala otvorena. Formulaciju konkretnih odredbi, pa i ugovora u celini, te procenu rizika za preduzetnika u odnosu na test samostalnosti mogu sastaviti advokati, koji se bave ovom materijom. Kao što se vidi iz prezentovanih ključnih klauzula, preduzetnici kojima je najveći klijent iz inostranstva imaju odlične izglede da prođu test samostalnosti.

Na koji način poreska uprava primenjuje test samostalnosti ostaje da se vidi, jer, zbog nedostatka kapaciteta i resursa, jako malo preduzetnika je prošlo kroz kontrolu poreske uprave, pa test samostalnosti ne podrazumeva nužno određena iskustva preduzetnika. Preduzetnici i preduzetnici paušalci treba odgovorno da se postave prema ovom problemu i da angažuju stručnjaka iz reda advokata radi uređenja odnosa sa klijentom a u cilju prolaska testa samostalnosti.

Ovaj blog služi isključivo u informativne svrhe, pa ne predstavlja pravnu pomoć, jer svaka situacija zahteva posvećenost konkretnim okolnostima pojedinačnog slučaja, koji može biti različit od drugih.

Za pravnu pomoć, krojenu po vašoj meri, obratite se advokatskoj kancelariji Pekić na adresu: [email protected]

Autor: advokat Stefan Pekić, advokatska kancelarija Pekić

Šta ako padnem test samostalnosti?
U slučaju da preduzetnik “padne” test samostalnosti, pravi se razlika da li mu je najveći klijent/nalogodavac iz Srbije ili inostranstva. Ako je iz Srbije, taj klijent će biti obavezan da plati porez na ostale prihode iz člana 85 Zakona o porezu na dohodak građana i doprinose za PIO, zdravstveno i nezaposlenost što će ukupno bruto opterećenje klijenta koštati dodatnih oko 80% od neto iznosa. Ako je preduzetniku najveći klijent iz inostranstva onda će preduzetnik biti u obavezi da plati poreze i doprinose koji jesu veliki, ali nešto niži nego u prvom slučaju