KAKO IMIGRIRATI U SRBIJU?

Kako imigrirati u Srbiju

Novine koje nam donose izmene Zakona o strancima

Od početka rata između Ukrajine i Rusije, došlo je do povećane stope imigracija u Srbiji. Prema podacima iz Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), u 2022. godini je izdato preko 35.000 radnih dozvola i preko 65.000 boravišnih dozvola za boravak u Srbiji po nekom od drugih osnova (spajanje porodice, posedovanje nekretnina i slično).

Povećane imigracije u Srbiji su pokazale da se postojeći poredak utvrđen važećim Zakonom o strancima pokazao kao dobar, ali ne savršen, što je dovelo do potrebe da se unesu određene izmene, koje će postupak izdavanja radne dozvole u Srbiji (kao najčešći osnov za dolazak stranaca u Srbiju) i postupak odobravanja privremenog boravka u Srbiji ubrzati i olakšati.

Javna rasprava povodom Nacrta izmena i dopuna Zakona o strancima zaključena je 01.03.2023. godine, te se očekuje da izmene i dopune Zakona o strancima stupe na snagu dana 01.02.2024. godine.

1.JEDINSTVENA RADNA DOZVOLA U SRBIJI I PRIVREMENI BORAVAK U SRBIJI

Izmene Zakona o strancima donose jednu veoma bitnu novinu u imigracionim propisima u Srbiji koja za cilj ima da se dobijanje radne dozvole i privremenog boravka ubrza i olakša. Ta novina je obaveza izdavanja jedinstvene dozvole za rad i privremeni boravak (Jedinstvena dozvola). Ova obaveza postoji samo ako se privremeni boravak zahteva po osnovu zapošljavanja, samozapošljavanja i posebnih uslova za zapošljavanje stranaca (osposobljavanje i usavršavanje, upućena lica, kretanje u okviru firme).

Postupak za izdavanje Jedinstvene dozvole može da pokrene stranac, lice koje on ovlasti ili poslodavac. Ova lica će moći da se odluče da li će postupak pokrenuti za vreme zakonitog boravka stranca u Srbiji ili će zahtev podneti dok je stranac u inostranstvu. Mogućnost podnošenja zahteva za Jedinstvenu dozvolu je novina koja imigrantima u Srbiji može biti od velike koristi, s obzirom da ne mora dolaziti u Srbiju kako bi podneo zahtev. Prethodna procedura za izdavanje radne dozvole je podrazumevala da se radna dozvola za strance u Srbiji mogla dobiti tek nakon dobijanja odobrenja za privremeni boravak stranca. Za više informacija o trenutnoj proceduri za dobijanje radne dozvole, posetite link. Shodno izmenama, podnošenjem zahteva, MUP i NSZ će elektronskim putem komunicirati i dostaviti neophodne podatke kako bi utvrdili da li su ispunjeni uslovi za izdavanje radne dozvole i izdavanje dozvole za privremeni boravak. Nacrtom izmena i dopuna Zakona o strancima definisan je rok od 15 dana od dana podnošenja zahteva da MUP odluči o zahtevu stranca za izdavanje Jedinstvene dozvole.

Ovom dozvolom stranac stiče i privremeni boravak i radnu dozvolu u Srbiji. Jedinstvena dozvola će se izdavati sa rokom važenja do tri godine, što je novina u odnosu trenutno rešenje, odnosno da se privremeni boravak odobrava najduže za period od godinu dana.

Kada MUP izda Jedinstvenu dozvolu, poziva stranca da dođe u prostorije MUP-a kako bi mu izdao Biometrijski dokument. Za razliku od dosadašnjeg utiskivanja štambilja u pasoš dozvole za privremeni boravak, biće sačinjen poseban dokument koji će imati sličnu funkciju kao lična karta srpskih državljanina. Ovakav dokument će omogućiti strancima da koriste usluge elektronskog potpisivanja dokumenata i korišćenje svih usluga eUprave.

Nacrtom je takođe uvedena značajna novina u imigracionim propisima u Srbiji koja se odnosi na produžavanje Jedinstvene dozvole. Nacrtom o izmenama i dopunama Zakona o strancima predviđeno je da stranac može da podnese zahtev za produžavanje Jedinstvene dozvole najranije 3 (tri) meseca, a najkasnije do isteka roka važenja Jedinstvene dozvole. Podnošenjem zahteva u roku će strancu dati pravo da zakonito i neprekidno boravi u Srbiji do okončanja postupka za produžavanje Jedinstvene dozvole.

Ceo postupak izdavanja Jedinstvene dozvole je na slikovit način prikazan dijagramom ispod.

2.NOVINE KOD PRIVREMENOG BORAVKA U SRBIJI I STALNOG NASTANJENJA

Iako su gore navedene izmene koje se tiču imigracije u Srbiju najbitnije, ovim putem ćemo naglasiti veoma bitnu izmenu koju predviđa Nacrt o izmenama i dopunama Zakona o strancima. Privremeni boravak će, od stupanja na snagu novih izmena i dopuna, moći da se odobri na period do tri godine, za razliku od sadašnjeg rešenja gde se privremeni boravak odobrava za najduže godinu dana. Za više informacija o trenutnim propisima o imigraciji i boravku stranaca u Srbiji, posetite link. Ova izmena osim očiglednih pogodnosti za imigrante u Srbiji u dužini trajanja privremenog boravka ima jednu skrivenu prednost. Ova prednost se vidi tek kada se dovede u vezu sa izmenama u vezi uslova za sticanje prava na stalno nastanjenje. Novim izmenama Zakona o strancima predviđeno je da će se strancu odobriti stalno nastanjenje u slučaju da neprekidno boravi na teritoriji Srbije u periodu od tri godine, za razliku od dosadašnjih pet godina.

ADVOKAT ZA IMIGRACIJE U SRBIJI

Advokatska kancelarija Pekić bogato iskustvo u procesu imigracije u Srbiju i znanja o politici imigracija u Srbiju. Naši advokati su uvek u toku sa aktuelnim imigracionim pravilima u Srbiji i politikom imigracija u Srbiju, sa ciljem pružanja najkvalitetnije pravne usluge imigrantima koji žele da im Srbija postane nova kuća ili radno mesto. Ukoliko želite da podnesete zahtev za boravak ili Vas interesuje iznos troškova na ime podnošenja zahteva za boravak, pišite nam na [email protected] ili putem facebook mesindžera.

Featured image: Photo by Metin Ozer on Unsplash