ICO finansiranje biznisa uz kriptovalute i digitalne tokene

ICO - šansa za početno finansiranje Vašeg biznisa

Kada je donet Zakon o digitalnoj imovini Republike Srbije, Srbija je postala jedan od pionira u regulisanju polja kriptovaluta, digitalnih tokena (npr. NFT) i Initial Coin Offering-a (ICO).

Uvođenjem pravila u kripto svet, zagarantovana je pravna sigurnost svim ulagačima i startapima da ne dožive sudbinu Ripple-a i kripto valute XRP koja vodi dugogodišnju pravnu bitku sa Američkom Komisijom za hartije od vrednosti (SEC).

Iako se nedostatak regulative nekad čini kao prednost, ovaj primer je pokazao da se to nikako ne odnosi na ozbiljne kripto projekte i startape koji ulažu velika sredstva u svoju ideju.

Osim za startape, Zakona je postavio pravila igre i za preduzetnike i pravna lica, kako domaća tako i strana.

Iz tog razloga, Advokatska kancelarija Pekić će kroz niz blogova pokušati da ukaže svim privrednim subjektima na značaj ove teme, te kako im ista može pomoći u razvoju poslovanja.

1. Šta je ICO (initial coin offering)?

Photo by Alesia Kozik from Pexels

ICO je kovanica za inicijalnu ponudu digitalne imovine, a koja predstavlja proces prikupljanja sredstava putem izdavanja novih digitalnih tokena.

U praksi, ICO predstavlja novi, alternativni način prikupljanja kapitala za kompanije u ranim fazama poslovanja (tj. za startape), ali i za banke. Ova forma prikupljanja kapitala postala je posebno značajna u kontekstu kriptoindustrije, odnosno popularnih pojmova kao što su NFT (nefungibilni tokeni) i razne kriptovalute.

ICO je nastao kao pandan IPO (inicijalnoj javnoj ponudi; Eng. Initial public offering), a koja označava početak izdavanja akcija privrednih društava na berzi.

Ono što je važno napomenuti jeste da je proces inicijalne javne ponude kompleksniji od inicijalne ponude digitalne imovine, odnosno da je ICO način prikupljanja sredstava često manje formalan i pristupačniji. Ovo je i logično jer se kroz inicijalnu javnu ponudu izdaju akcije privrednog društva, a akcije su hartije od vrednosti.

Kroz postupak izdavanja digitalnog tokena niti se izdaju akcije u privrednom društvu, niti vlasništvo nad tokenom podrazumeva vlasništvo nad privrednim društvom uz pravo na dividende, kao što akcije podrazumevaju. Tu leži i razlika između tokena i akcija.

Kroz inicijalno izdavanje digitalne imovine, kupci takve imovine tj. tokena ostvaruju pravo na određene usluge od izdavaoca tokena (tzv. “uslužni” token) ili drugo imovinsko pravo.

2. ICO, Zakon o Digitalnoj Imovini i Whitepaper

Kao što smo spomenuli, donošenjem Zakona o Digitalnoj Imovini 2021. godine dozvoljeno je izdavanje digitalne imovine, odnosno inicijalna ponuda digitalnih tokena u Srbiji.

U ovom procesu, whitepaper, odnosno beli papir, ima ključnu ulogu kao dokument koji detaljno opisuje projekat, tehnologiju, tim, ekonomske aspekte i pravne uslove koji se odnose na ICO.

Međutim, u određenim slučajevima, izdavalac može oglašavati ICO čak i bez odobrenog belog papira.

Pa tako, ako je inicijalna ponuda usmerena na manji broj od 20 fizičkih i/ili pravnih lica, whitepaper neće biti potreban.

Osim toga, kada ukupan broj digitalnih tokena koji se izdaju nije veći od 20, izdavalac može izbeći obavezu belog papira.

Ako je inicijalna ponuda upućena kupcima/investitorima koji ulažu najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, može se smatrati da ovi investitori imaju dovoljno sredstava i iskustva da procene rizike. I u ovom slučaju, beli papir može biti opcionalan.

Konačno, ako ukupna vrednost digitalne imovine koju tokom perioda od 12 meseci izdaje jedan izdavalac ne prelazi 100.000 evra, izdavalac može biti oslobođen obaveze da priloži whitepaper.

U slučajevima kada se beli papir prilaže uz ICO, on:

  • mora biti usklađen sa Zakonom i odlukom izdavaoca o izdavanju digitalne imovine
  • mora biti podnet od strane ovlašćenog lica
  • mora biti potpun, razumljiv i sadržati istinite i tačne informacije od značaja za investitora.

Uz beli papir i zahtev za odobrenje objavljivanja belog papira nadzornom organu mora biti priložena odgovarajuća dodatna dokumentacija iz člana 22. Zakona.

3. Prednosti ICO finansiranja i izdavanja digitalnih tokena

Photo by Jernej Furman from Flickr

Prednosti ICO finansiranja postaju očigledne kada se suočavate s izazovom unapređenja svog poslovanja, ali nedostaje vam početni kapital i ne želite se oslanjati na tradicionalne metode poput bankarskih kredita.

Drugim rečima: imate ideju kako da unapredite svoj biznis, imate i plan i sigurni ste u njegov uspeh, ali nemate novac.

Ovde dolazi do izražaja koncept tokenizacije, koji revolucionarno menja način na koji se sredstva prikupljaju za inovativne projekte.

Izdavanje digitalnih tokena se javlja kao alternativni način finansiranja vašeg biznisa i rešenje za vaše probleme. A evo zašto je i ovaj vid prikupljanja sredstava nekada bolji u odnosu na tradicionalne.

Naime, kada uzmete kredit u banci, vi:

  • plaćate visoke kamate,
  • plaćate troškove obrade kredita,
  • rizikujete zbog promene kursa evra,
  • prikupljate brojnu dokumentaciju,
  • dajete pod hipoteku vaše nepokretnosti,
  • potpisujete menice, administrativne zabrane i sva druga moguća sredstva obezbeđenja

– i to sve da bi na kraju kreditnog perioda vratili puno više novca nego što ste pozajmili.

Umesto da uzmete kredit od banke, vi možete izdati digitalni token, koji njegovim korisnicima, kupcima tokena, omogućuje finanijsku korist ili sticanje prava na izvršenje određenih usluga.

Pa tako, ako imate neki projekat na umu, npr. da kupite neku mašinu koja će Vam unaprediti i poboljšati poslovanje ili ubrzati razvoj, možete finansirati tu kupovinu izdavanjem digitalnog tokena.

Sadržaj tokena je pravo njegovog imaoca (kupca) da od Vas traži neki iznos novca ili usluge, najčešće korišćenje vašeg proizvoda u zamenu za tokene, po povoljnijoj ceni.

Vaši klijenti, koji imaju poverenja u vaš rad, ugled i poslovanje, mogu da kupe taj token, direktno vas podrže i ostvare prava iz tokena. I tako, umesto da banka zarađuje na Vašoj ideji i inovativnom poslovnom poduhvatu, vi eliminišete posrednika i njegove troškove, a takav benefit činite dostupnim samo vašim najvernijim klijentima koji su sa Vama od iskona (eng. early adopters).

Ukratko, ICO pruža inovativan pristup finansiranju, oslobađajući vas od tradicionalnih ograničenja i omogućujući direktnu podršku od strane vaše zajednice. Ovaj model ne samo da eliminiše složenost bankarskih kredita, već i naglašava važnost izgradnje poverenja i lojalnosti među vašim klijentima.

4. Kupci digitalnih tokena i tokenizacija

1. Gejmeri i digitalni tokeni

Photo by Ferhat Deniz Fors from Unsplash

Kao konkretan primer kupaca digitalnih tokena iz prakse se može navesti startap GameCredits iz industrije igara i njihov digitalni token MGO.

U ovom slučaju, kupcima digitalnog tokena su nuđena sledeća prava:

1) popust prilikom kupovine sadržaja u igrici,
2) besplatan ulaz na VIP turnire sa novčanim nagradama plativim van igrice,
3) privatno testiranje novih igrica u prodavnici istog izdavaoca.

Jasno, ovaj startap je usko usmeren na industriju igara kao specifičnu nišu.

U ovom slučaju, licima koja su izuzetno zainteresovana za ove igrice kupovina ponuđenog digitalnog tokena donosi izuzetnu vrednost, zbog prava koja token pruža.

Za nekoga, ko nije baš jako zainteresovan za igrice koje startap nudi, ovi tokeni neće imati nikakvu vrednost.

2. Umetnici i kolekcionari i digitalni tokeni

Osim gejmera, digitalne tokene kupuju i lica koja žele da podrže umetnike i kolekcionare koji stvaraju vredna dela u digitalnom obliku.

Najčešće, u ovim nišama, lica koja kupuju digitalne tokene očekuju da njihova vrednost poraste sa vremenom zbog toga što su retki, nezamenjivi i traženi zbog svoje asocijacije sa popularnim ili uticajnim umetnicima.

Osim toga, kupci dobijaju priliku da budu deo ekskluzivne ponude i zajednice, da javno prikazuju svoju digitalnu kolekciju, ali i da sa njom trguju u određenim slučajevima.

Ovde, naravno, govorimo o NFT-ovima.

3. Sport i digitalni tokeni

Digitalni tokeni se masovno koriste za stvaranje i kupovinu sportskih sadržaja, kao što su utakmice, behind-the-scenes sadržaji, intervjui, fan art, memorabilije i sl.

Osim ovih benefita za kupce, digitalni tokeni nose benefite i za same sportiste, kao i njihove klubove i lige u kojima se nalaze.

Primarno, digitalni tokeni u ovoj niši predstavljaju način povećanja zarade, zbližavanja sa fanovima, kao i rasta popularnosti.

4. Banke i digitalni tokeni

Banke kupuju digitalne tokene koji su regulisani i priznati od strane nadležnih institucija onda kada žele diversifikaciju svog porftelja, kao npr. u slučajevima kada žele da investiraju u različite kompanije i projekte koje koriste blockchain tehnologiju i kripto imovinu.

Takođe, banke kupuju digitalne tokene kada žele da poboljšaju svoje usluge i proizvode, tipa plaćanja, prenose, trgovinu, kreditiranje i sl. Ova pitanja uređuje Zakono o Digitalnoj Imovini RS.

Digitalni tokeni bankama nude prednosti kao što su brzina, sigurnost, transparentnost, smanjenje troškova i rizika, kao i povećanje likvidnosti i dostupnosti.

5. Nekretnine i digitalni tokeni

Tokenizacija nekretnina predstavlja proces pretvaranja prava na imovinu u digitalne tokene koji se mogu prodavati, kupovati, razmenjivati ili skladištiti na blockchain platformama.

Ovaj proces ima iste benefite za real estate sektor kao što ima i za bankarski sektor.

Npr. u Sloveniji je jedan od prvih slučajeva tokenizacije nekretnina bio projekat Blocksquare, a kojim je pokrenuta platforma za izdavanje, upravljanje i trgovanje tokenima koji predstavljaju udeo u nekretninama.

Ovakav projekat bi realno mogao da zaživi i u Srbiji, s obzirom da naš Zakon o Digitalnoj Imovini ima dosta sličnosti sa istim zakonom u Sloveniji.

6. Streaming platforme, prodavnice i digitalni tokeni

Ako imate ideju za internet sajt na kojem bi se delili video snimci ili filmovi (kao što je Netflix), i treba Vam početni kapital, možete da izdate digitalne tokene, te da kupci uz svaki token ostvaruju pravo na 10 sati gledanja plasiranog video sadržaja (filmova).

Ili, uzmite primer ako želite da otvorite prodavnicu za pranje veša u kojem bi bilo 10 veš mašina, kojom prilikom bi kupci tokena ostvarili pravo da za svaki token koriste usluge pranja u određenoj jedinici mere.

Npr. 1 token=10 korpi za pranje, gde bi veličina korpe bila unapred određena, ili trajni popust od 20% za vlasnika tokena.

Svakako, ovi primeri predstavljaju ogromno pojednostavljivanje, ali je isto neophodno radi istinskog razumevanja mogućnosti upotrebe ovog oblika finansiranja.

Sa druge strane, konkretna isplativost kupovine tokena zavisi od više faktora.

U svakom slučaju, izdavanje tokena će biti korisnije za inovativne delatnosti (startape), uglavnom zbog potencijala za rast takvih privrednih društava.

Napomena: Ono što je od presudnog značaja je da se digitalni token, izdat u skladu sa pravom Republike Srbije, može prodati bilo kome na svetu. Tokeni se u svakom slučaju izdaju na blokčejnu te nije nužno da kupac bude iz Srbije, jer se tokeni prodaju preko interneta bilo kome.

Advokat za za kriptovalute

ICO finansiranje kroz kriptovalute i digitalne tokene predstavlja revolucionaran pristup kapitalu, pružajući preduzetnicima i startapima mogućnost da ostvare svoje inovativne ideje.

Kako bi obezbedili pravnu sigurnost u svom poslovanju, važno je da svi subjekti koji razmatraju ICO finansiranje svog biznisa pažljivo prate regulativu i njene izmene na ovom polju, kao i da se obrate advokatu za kriptovalute u slučaju pravnih nedoumica.

Ovaj blog služi isključivo u informativne svrhe, pa ne predstavlja pravnu pomoć, jer svaka situacija zahteva posvećenost konkretnim okolnostima pojedinačnog predmeta, koji može biti različit od drugih.

Za pravnu pomoć, krojenu po vašoj meri, obratite se advokatskoj kancelariji Pekić na adresu: [email protected]

Autor: advokat Stefan Pekić

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić