Startup

Naša kancelarija posvećuje veliku pažnju savetovanju Vašeg startapa u realizaciji ideje, od početnog stadijuma pa do realizacije. Slično kao i za druge investicije, naša kancelarija pomaže osnivačima startapa da iskoriste…

Continue ReadingStartup

Corporate Law

Sveobuhvatna pravna pomoć za vašu firmu ili drugi privredni subjekat uključujući i osnivanje, organizaciju i brisanje privrednog subjekta, sastavljanje odgovarajućih internih akata (pravilnika, odluka itd.), sastavljanje pravno-dijagnostičkih izveštaja (due diligence…

Continue ReadingCorporate Law