ELEKTRONSKO OTVARANJE FIRME

Potrošači u kupovini, kreditne kartice

Dobro ste pročitali, nema više ogromnih gužvi na šalterima.

Direktor Agencije za privredne registre („APR“) je 03.04.2023. godine obavestio javnost da će se od 17.05.2023. godine osnivanje privrednih društava biti moguće isključivo preko elektronske baze APR-a. Ovo znači da ako se od srede, 17.05.2023. godine pojavite u zgradi APR-a sa odštampanim obrascem za osnivanje firme, da ćete biti vraćeni nazad, uz obrazloženje da je podnošenje prijave za osnivanje firme sada samo moguće učiniti elektronski.

Elektronsko podnošenje prijave za osnivanje firme nije apsolutna novina. Do sada je postojala mogućnost da se na ovakav način osnuje preduzetnička radnja ili jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću („DOO“). Međutim, sada će biti obavezno elektronskim putem osnivati firmu.

Podnošenje prijave će vršiti isključivo preko elektronske baze APR-a. Prijava na elektronsku bazu je moguća putem korisničkog imena i šifre, a od 17.05.2023. godine, isključivo preko eID aplikacije za elektronsku identifikaciju („eID“). Kako biste uopšte mogli da imate nalog u ovoj aplikaciji, potrebno je da izradite kvalifikovani elektronski sertifikat („elektronski sertifikat“). Prijavom na elektronski portal APR-a, neophodno je da izaberete koju pravnu formu želite da osnujete (ortačko društvo, komanditno društvo, DOO ili akcionarsko društvo).

Izborom pravne forme, prelazite na sledeći korak, taj korak se sastoji u popunjavanju podataka koji su inače bili sastavni deo prijave za osnivanje firme (podaci o podnosiocu prijave, poslovnom imenu firme, sedištu, delatnosti, članovima, udelima, osnovnom kapitalu, direktoru, podaci za poresku, PDV …).

Unosom svih podataka, potrebno je da dostavite neophodnu dokumentaciju uz prijavu. Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti elektronski potpisani od strane podnosioca zahteva (u slučaju da je to advokat, on mora da elektronski potpiše svaki dokument koji se prilaže).

Nakon popunjavanja prijave za osnivanje firme i upload-ovanja svih priloga, prelazi se na plaćanje naknade za usluge APR-a. Ovaj korak se vrši isto preko elektronskog portala APR-a, i vrši se preko MasterCard ili Visa kartice.

Krajnji cilj APR-a je potpuna digitalizacija APR-a. Na ovaj način će nesumnjivo se smanjiti gužve u APR-u, jer će veliki broj prijava za osnivanje firmi sada biti obavezan putem elektronskog portala APR-a.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u elektronskom osnivanju firme, pišite nam na [email protected] ili putem Linkedina.

Advokat Stefan Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić