Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Da li razmišljate da osnujete Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (DZUAIF) u Republici Srbiji? 

Ukoliko je Vaš odgovor pozitivan, ovaj članak će Vam biti od koristi da se upoznate sa koracima koje trebate preduzeti prilikom osnivanja DZUAIF a, počevši od procesa registracije i sticanja dozvole od Komisije za hartije od vrednosti.

Upoznaćete se i sa vrstama društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, kao i sa njihovim pojedinačnim prednosima i manama.  

Uz ovaj sveobuhvatan vodič, dobićete uvid u faktore, strategije i savete koje treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o osnivanju društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i upravljanju alternativnim investicionim fondovima.

1. Kako se osniva društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (DZUAIF)?

Već smo ustanovili da Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima ima za zadatak da upravlja jednim ili više AIF-ovima, njihovim sredstvima, kao i da donosi investicione odluke u skladu sa ciljevima i strategijama tih fondova. 

Uloga ovog društva je da ostvari najbolje moguće rezultate za investitore AIF-ova, a to obično uključuje ulaganje u različite vrste imovine ili finansijske instrumente, u zavisnosti od politike ulaganja svakog konkretnog AIF-a.

Na prvom mestu, važno je ustanoviti da je DZUAIF pravno lice registrovano u Republici Srbiji i da može biti osnovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) ili akcionarsko društvo (AD), u zavisnosti od vaših preferencija i poslovne strukture.

Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima svoju delatnost obavlja na osnovu dozvole za rad izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, tako da je prvi korak kod osnivanja DZUAIF-a podnošenje zahteva za izdavanje ove dozvole.

U zahtevu, trebate navesti osnovne informacije o DZUAIF-u, uključujući strukturu uprave, organizacionu strukturu i druge relevantne podatke (npr. podatke o dodatnim delatnostima). Takođe treba ispuniti zahteve za kvalifikovanim osobljem koje će upravljati fondom.

Pored zahteva, potrebno je podneti poprilično opširnu dokumentaciju, koja se između ostalog odnosi na:

 • Veličinu Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima
 • Dodatne delatnosti
 • Osnivačke akte
 • Podatke o kapitalu i osnivačima
 • Program aktivnosti
 • Spisak akcionara/članova
 • Finansijske projekcije
 • I mnoge druge dokumente…

Za detaljno vođstvo kroz osnivanje Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, najbolje bi bilo da kontaktirate advokata za ulaganja.

A sada, hajde da pogledamo koje sve to vrste DZUAIF-a postoje u Srbiji, kao i njihove prednosti i mane:

2. Vrste, prednosti i mane društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Prema odredbama AIF zakona, Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (DZUAIF) može biti osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili kao akcionarsko društvo.

Razlikujemo dve vrste društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima: Veliko i malo društvo za upravljanje

Pa hajde da vidimo koja je razlika između ove dve vrste i koje su njihove prednosti i mane:

1. Veliko društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Veliko društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima je ono koje upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina prelazi novačni određeni prag. 

Taj prag iznosi:

 • 25 miliona evra, ako se finansijski leveridž koristi za sticanje imovine u AIF-ovima
 • 75 miliona evra, ako AIF-ovi kojima DZUAIF upravlja ne koriste finansijski leveridž, a investitori nemaju pravo na otkup udela u tim AIF-ovima pet godina od datuma početnog ulaganja.

Napomena: U kontekstu alternativnih investicionih fondova, finansijski leveridž (finansijska poluga) se često koristi kako za povećanje potencijalnog povrata ulaganja. Međutim, ovo istovremeno može povećati rizik za investitore, zbog čega regulatorne agencije često postavljaju ograničenja na korišćenje finansijskog leveridža.

1. Prednosti i mane Velikog Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Prednosti i mane u velikoj mjeri zavise od konkretnih okolnosti i strategije Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, ali i investicionih preferencija i ciljeva investitora.

Međutim, generalno govoreći, prednosti Velikog Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima su:

 • Mogućnost ulaganja u veći broj različitih investicija i AIF-ova, što može pomoći u boljoj diversifikaciji portfolija i smanjenju rizika.
 • Veći kapacitet za upravljanje likvidnošću, što omogućava investitorima da lakše otkupe svoje udele, posebno u otvorenim AIF-ovima.
 • Veći finansijski i operativni resursi, što može doprineti boljem donošenju investicionih odluka.
 • Pristup složenijim investicionim strategijama
 • Bolja tj. strožija regulativna zaštita i nadzor, što može povećati nivo sigurnosti za investitore.

Mane Velikog Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima su:

 • Veći operativni troškovi, što može smanjiti ukupnu neto zaradu investitora.
 • Manja prilagodljivost kada je reč o promeni strategije ili ulaganja zbog svoje veće veličine i većeg broja investitora.
 • Potencijalno veći zahtevi u pogledu minimalnih ulaganja, što može otežati pristup malim ili individualnim investitorima.

2. Malo društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Malo društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (DZUAIF) je pravno lice koje upravlja alternativnim investicionim fondovima (AIF-ovima) i ima neke specifične karakteristike i ograničenja u odnosu na veća društva za upravljanje AIF-ovima. 

Naime, malo DZUAIF ima nameru da svoje udele u AIF-ovima nudi isključivo profesionalnim i/ili poluprofesionalnim investitorima. 

Osim toga, malo društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina ne prelazi već navedeni prag.

Na malo DZUAIF se ne primenjuju regulatorni zahtevi u vezi sa kapitalom, minimalnim brojem članova uprave, praćenjem usklađenosti, unutrašnjom revizijom, upravljanjem rizicima, upravljanjem likvidnošću, politikom nagrađivanja i drugi zahtevi. 

Izuzetno, malo društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima može da obavlja i druge delatnosti koje ne zahtevaju prethodnu dozvolu od strane regulatora, ali pod uslovom da te delatnosti nisu pretežne i da ne dolazi do sukoba interesa sa glavnom delatnošću koju obavlja.

1. Prednosti i mane Malog Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Prednosti Malog Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima:

 • Mali DZUAIF obično ima veću fleksibilnost u upravljanju svojom imovinom i donošenju investicionih odluka. 
 • Mali DZUAIF se često fokusira na specifična tržišta, sektore ili investicione strategije koje veći fondovi možda ne bi istraživali.
 • Operativni troškovi su često niži u poređenju s većim fondovima.
 • Manji fondovi često imaju veći potencijal za visoke prinose jer su okretniji i mogu iskoristiti prilike na tržištu koje veći igrači možda propuste.
 • Mali DZUAIF se dosta lakše osniva, tj. zakonska opterećenja su znatno manja

Mane Malog Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima:

 • Manji kapacitet za diversifikaciju, što povećava rizik.
 • Manja likvidnost, u nekim slučajevima, što može otežati brzu prodaju ili otkup udelima.
 • Ograničen pristup institucionalnim investitorima, najčešće zbog svoje veličine.
 • Veća volatilnost i rizik zatvaranja u slučaju finansijskih poteškoća ili loših performansi.
 • Ograničeni resursi.

3. Veliki ili mali DZUAIF: Šta osnovati?

Na žalost ili na sreću, ne postoji univerzalan i tačan odgovor na ovo pitanje.

Izbor između osnivanja velikog ili malog DZUAIF-a zavisi od različitih faktora i parametara, uključujući vaše ciljeve, kapacitet, resurse i rizike koje ste spremni preuzeti. 

Evo nekoliko faktora koje treba razmotriti prilikom donošenja odluke:

 • Raspoloživi kapital i resursi: Veliki DZUAIF-ovi obično zahtevaju više kapitala i resursa za pokretanje i održavanje.
 • Investiciona strategija: Ako se nameravate fokusirati na specifičnu industriju, sektor ili tržište, možda je bolje da se odlučite za manji fond. 
 • Diversifikacija: Veliki fondovi često mogu efikasnije diversifikovati svoj portfelj.
 • Regulativa: Mali DZUAIF ima nekoliko izuzetaka od određenih regulativnih zahteva koji se primenjuju na veće DZUAIF-ove. Na primer, ne primenjuju se zahtevi u vezi sa kapitalom, minimalnim brojem članova uprave, praćenjem usklađenosti, unutrašnjom revizijom, upravljanjem rizicima, upravljanjem likvidnošću, politikom nagrađivanja i drugi zahtevi.
 • Ciljevi i vremenski okvir: Veliki DZUAIF-ovi obično zahtevaju više vremena za uspostavljanje i razvoj.

Advokat za alternativne investicione fondove

Bilo kako bilo, Vaša odluka o osnivanju i vrsti društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima zavisiće od Vaših ciljeva, kapaciteta, resursa i tolerancije na rizik. 

Dok veliki DZUAIF-ovi pružaju veće mogućnosti diversifikacije i pristup složenijim strategijama, isti dolaze sa većim operativnim troškovima. Sa druge strane, mali DZUAIF-ovi nude veću fleksibilnost, niže operativne troškove, ali moguće su i ograničenije mogućnosti diversifikacije.

U svakom slučaju, konsultacija sa stručnjacima, posebno advokatima za alternativne investicione fondove, igra ključnu ulogu u donošenju informisane odluke. 

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić