Заштита људских права

Ljudska Prava u Srbiji - Zakon

Кршење људских права може да се догоди свакоме с времена на време, у разним животним ситуацијама. Адвокатска канцеларија Пекић заступа клијенте пред поступајућим судовима Републике Србије, као и пред Уставним судом те Европским судом за људска права у Стразбуру и другим међународним телима, надлежним за заштиту људских права.