Улагања

Ulaganja u Srbiji i Zakoni

Као држава која има међународне трговинске споразуме са Европском Унијом, Руском Федерацијом (Евроазијска Унија), те другим државама, а узимајући у обзир и оптималну географску позицију, Србија је атрактивна локација за директне стране инвестиције. Као улагач, од наше канцеларије бисте добили свеобухватну правну помоћ у вези са вашим уласком на српско тржиште, па чак и пре оснивања и одабира места седишта. Чак и место седишта је од значаја за подношење захтева и добијање државних субвенција за улагаче, које се дају у циљу покретања бизниса и запошљавања одговарајућег кадра. Наша канцеларија ће Вам асистирати у искоришћавању трговинских погодности ради пласирања Ваше робе на највећа светска тржишта, пред око 2 милијарде људи, и то без царине или намета сличних царини.