Рударење криптовалута - шта је то [ 4 разлога зашто је Србија рај за рударење ]

rudarenje u srbiji

Пре него што пређемо на конкретне разлоге због којих је исплативо рударење (у сленгу и мајновање) криптовалута, потребно је да дефинишемо шта значи рударење криптовалута уопште. Конкретно, треба поћи од најпопуларније криптовалуте те дефинисати шта је рударење биткоина. Додатно, указаћемо и на опрему, тј. машине које су потребне за рударење криптовалута.

Шта је рударење криптовалута?

Лица која рударе биткоин, тј. њихови рачунари, користе посебан програм (софтвер) да решавају математичке проблеме. Кроз решавање математичких проблема, они одржавају биткоин мрежу, тј. одобравају трансакције на биткоин мрежи. Када неки рачунар први реши конкретан математички проблем, одобрава појединачну трансакцију и за свој рад бива награђен са одређеним бројем биткоина. Овакав систем представља елегантан начин на који се издаје биткоин, а да се притом истовремено мотивише што више људи да рудари биткоин. Дакле, рударење биткоина је заправо нуспојава процеса верификације трансакција у биткоин мрежи. Наравно, свако ко рудари биткоин није то почео да ради због жеље да верификује трансакције, него да заради биткоин. Наведени систем је користан и за лица која не рударе биткоин него га само користе, јер што више има лица која се баве рударењем биткоина и самим тим одржавањем мреже, то је биткоин мрежа стабилнија и безбеднија. Биткоин мрежа је програмирана тако да аутоматски отежава математичке проблеме које рачунари решавају, у зависности од тога колико брзо их рачунари решавају. Рачунар који први реши математички проблем је награђен биткоином.

Да би повећали своје шансе за решавање конкретног математичког проблема, лица која рударе биткоин улажу у посебне чипове, тј. једноставним језиком, купују опрему која ће бити машина за рударење биткоина. На овом месту је важно напоменути да, поред графичких картица и чипова, Вам је потребан и специјализовани компјутер који ће бити повезан на ту опрему. Тај рачунар се у жаргону назива риг за рударење (енг. mining rig). Дакле, риг за рударење криптовалута је компјутер повезан са одређеним бројем графичких картица. За нешто више од две недеље ће бити изрударен 19000000. биткоин од укупно 21.000.000 колико их максимално може бити у биткоин мрежи. Програмирано је да ће последњи биткоин бити изрударен 2140. године. Како ниједна криптовалута није у потпуности иста, тако и рударење итириума (енг. Ethereum), друге највредније криптовалуте, није исто као и рударење биткоина. Итириум је популаран због своје додатне функционалности у односу на биткоин а то је да итириум мрежа представља платформу паметних уговора (енг. smart contract). Паметни уговори су такође препознати у Закону о дигиталној имовини. За рударење итириума се уопште неће користити специјални чипови (ASIC). Такви чипови се користе искључиво за рударење биткоина. У том смислу, рударење итириума је за нијансу различито од рударења биткоина, пре свега у техничком погледу.

У теорији, могуће је и рударење преко телефона. Но, рударење криптовалута преко телефона умањује шансе за исплативост јер специјализовани чипови рударе биткоин пуно брже од програма који постоје на телефону. Стога, рударење преко телефона ће довести до убрзаног пражњења батерије на телефону без ефикасног искоришћавања утрошене енергије, јер ће рударење преко телефона довести до врло мале зараде, ако уопште и доведе до неке зараде.

Да ли је рударење криптовалута (нпр. биткоина) легално у Србији?

Након увода, у којем је објашњено шта значи рударење криптовалута и посебно биткоина, битна тема је легалност таквог рударења. Доношењем Закона о дигиталној имовини, Србија је озаконила рударење криптовалута, па и биткоина. Члан 6 став 2 Закона о дигиталној имовини прописује да је рударење криптовалута легално у Србији. Додатно је прописано, да лица која рударењем стекну криптовалуту могу слободно располагати том криптовалутом.

Разлози због којих је исплативије рударење (или мајновање) криптовалута у Србији у односу на друге државе:

1. Регулисано тржиште криптовалута и дигиталне имовине

Као што је већ наведено, Република Србија је једна од ретких држава која је усвојила Закон о дигиталној имовини и тиме регулисала тржиште криптовалута и дигиталне имовине. Постојање закона доприноси правној сигурности краткорочних инвеститора који тргују искоришћавајући раст и пад цена криптовалута, дугорочних инвеститора који верују у технологију на којој је заснована конкретна криптовалута те њену дугорочну вредност (тзв. ходлера), те лица која рударе криптовалуте. Закон експлицитно прописује да је рударење криптовалута у Србији дозвољено но да се остале одредбе тог закона не примењују на лица која рударе, у тој раној фази. Закон наводи да се примењује једино на коришћење услуга које проистичу из криптовалуте која је рударена, дакле ако постоји услуга која проистиче из рударене криптовалуте, примењује се одговарајуће поглавље Закона. Свакако, Закон прописује да стицаоци криптовалута, путем рударења, могу слободно продати стечену криптовалуту на тржишту (енг. OTC - over the counter), тј. да тргују криптовалутама мимо берзе или посредника. Дакле, рударење криптовалута је легално у Републици Србији.

Овакав начин регулативе је погодан за улагање у рударење криптовалута јер је такав рад експлицитно дозвољен Законом, без посебно прописаних ограничења.

У погледу пореза на криптовалуте, прецизније, пореза на рударење криптовалута, прописано је да се на рударење примењује порез на капиталне добитке, односно тај порез има пресудан утицај на исплативост пословања. Тај порез функционише тако што се плаћа одређени порез на разлику између куповне и продајне цене криптовалуте. Код рударења, начин стицања и није куповина него стварање крипто, тзв. рударење, па се, у сврху опорезивања, за набавну цену узимају трошкови рударења. Дакле, закон о порезу на доходак грађана, којим је прописан порез на капиталне добитке, прописује да се набавном ценом криптовалуте, у случају рударења, сматра износ трошкова које је лице имало у циљу рударења криптовалуте. На пример, то би могла бити потрошња струје.

У погледу правних лица, Законом о порезу на додату вредност је прописано да се овај порез не обрачунава и не плаћа приликом трговине криптовалутама, односно њихове продаје. Посебно је важно нагласити да се ово пореско ослобођење односи на порез на трговање криптовалутама али се не односи и на дигиталне токене.

2. Рентабилност (ниска цена струје - око 6 динара/кW, тј. око 6 центи, отвореност за стране инвестиције итд.)

Цена струје у Републици Србији је компаративно нижа у односу на већину држава средње и источне Европе, док истовремено Србија представља државу са убрзаним развојем у свим секторима. Република Србија благонаклоно гледа на стране инвестиције, за које издваја и субвенције. Држављани великог броја држава могу да уђу у Србију без визе, док сви могу основати правно лице у Србији (нпр. ДОО) и тако започети свој пословни подухват. Због свега наведеног, Србија је и иначе одлична локација за инвестирање гледајући са привредног аспекта, док постојећа регулатива у погледу дигиталне имовине је чини још примамљивијом. Оно што посебно интересује лица која желе да рударе криптовалуте је потрошња струје и цена киловата струје у држави у којој рударе криптовалуту. Србија је једна од држава са ниском ценом струје, па би овај фактор пословања (потрошња струје), представљао компаративну предност Србије у односу на многе друге државе.

3. Регулисано тржиште соларних и фотонапонских панела, који омогућавају производњу струје ради додатног смањења трошкова приликом рударења.

Доношење Закона о коришћењу обновљивих извора енергије током 2021. године уводи могућност ефикаснијег коришћења обновљивих извора енергије од стране чак и појединачних домаћинстава. Соларне електране, како их закон назива, су шанса за производњу нужне електричне енергије за исплативије рударење криптовалута. То је још један од начина на који потрошња струје, нужна за рударење криптовалута, може представљати компаративну предност Србије, јер се истовремено са потрошњом струје може ефикасно организовати и производња струје.

4. Јефтине непокретности у руралним деловима државе, који су опет добро инфраструктурно повезани са градовима

Иако цене у урбаним срединама непрестано расту и достижу рекордне износе из месеца у месец, цене непокретности у руралним срединама, изузев плодног пољопривредног земљишта, и даље нису високе и омогућују исплативу куповину непокретности велике површине ради складиштења рачунара који рударе криптовалуте, тј. риг-ова за рударење, њиховог хлађења, одржавања итд.

Стога, рударење криптовалута у Републици Србији, под претпоставком одређеног почетног улагања, представља пословну прилику за све домаће и стране улагаче.

Овај блог служи искључиво у информативне сврхе, па не представља правну помоћ, јер свака ситуација захтева посвећеност конкретним околностима појединачног предмета, који може бити различит од других.

За правну помоћ, кројену по вашој мери, обратите се адвокатској канцеларији Пекић на адресу: [email protected]

Аутор: адвокат Стефан Пекић, адвокатска канцеларија Пекић

Advokat Stefan Pekic

Аутор

Адвокат Стефан Пекић