Привремени боравак по основу отварања фирме у Србији

Privremeni boravak po osnovu otvaranja firme u Srbiji

Србија је Европски бизнис центар у настајању, са оптималном географском локацијом, висококвалитетном радном снагом и конкурентним оперативним трошковима. Отварање фирме у Србији је могуће, чак и ако сте страни држављанин или страно правно лице. Један од основа за добијање дозволе за привремени боравак у Србији је отварање фирме у Србији. Након отварања фирме у Србији, можете поднети захтев за одобрење привременог боравка. Обично је потребно око 2-4 недеље да се одобри привремени боравак у Србији. Тада можете да поднесете захтев и за радну дозволу у Србији. Дакле, имиграција у Србију може почети једним једноставним кораком – отварањем фирме у Србији.

Врсте правних форми привредних друштава у Србији

Најпре да представимо правне форме привредних друштава у Србији. Према закону о привредним друштвима у Србији постоје:

1) Ортачко друштво - друштво два или више ортака који су неограничено солидарно одговорни целокупном својом имовином за обавезе друштва. Добит друштва распоређује се у једнаким уделима међу ортацима осим ако уговором о оснивању није другачије одређено.

2) Командитно друштво - друштво од најмање два члана, од којих најмање један члан одговара неограничено солидарно за обавезе друштва (комплементар), а најмање један одговара ограничено до висине свог неуплаћеног, односно неунетог улога (командитор). Комплементари и командитори обично учествују у подели добити и покривању губитака друштва сразмерно својим уделима у друштву.

3) Друштво са ограниченом одговорношћу - друштво у коме један или више чланова друштва поседују удео у основном капиталу друштва, а чланови друштва не одговарају за обавезе друштва (осим у неколико случајева предвиђених законом о привредним друштвима Србије). Имајући у виду да чланови друштва не одговарају за обавезе друштва, а основни капитал друштва износи најмање 100 динара (мање од 1 евро), ова правна форма се бира веома често.

4) Акционарско друштво - Акционарско друштво је друштво чији је основни капитал подељен на акције које поседују један или више акционара који не одговарају за обавезе друштва (осим у неколико случајева предвиђених законом о привредним друштвима Србије). Друштво одговара за своје обавезе свом својом имовином. Акционарско друштво обично има минимални основни капитал у износу од 3.000.000,00 динара.

Photo by Marten Bjork on Unsplash

Колико кошта отварање фирме у Србији?

Такса за отварање фирме у Србији износи 6.500,00 динара.

Такође, могуће је регистровати предузетника, односно пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода. За све своје обавезе које произилазе из обављања делатности одговара својом личном имовином, укључујући и имовину стечену у вези са обављањем делатности. Предузетник се такође региструје често, с обзиром на то да је за регистрацију предузетника потребан само лични документ. Накнада Агенције за привредне регистре за регистрацију предузетника у Србији износи 1.600,00 динара.

Процедура за привремени боравак по основу отварања фирме у Србији

Након подношења захтева за отварање фирме у Србији, у року од 5 радних дана, Агенција за привредне регистре ће издати решење којим се усваја регистрациона пријава оснивања привредног друштва/предузетника. Ово решење је један од докумената потребних за подношење захтева за одобрење привременог боравка по основу оснивања фирме у Србији. Такође, тим решењем се додељује регистарски број и порески идентификациону број. Осим овог решења треба приложити и друга документа, као што су копија странице пасоша са печатом последњег уласка у Србију, копија белог картона (пријава адресе странца у Србији), извод из банке о новчаним средствима на личном банковном рачуну у Републици Србији, уговор о закупу или доказ о власништву над непокретношћу, приватно здравствено осигурање у Србији и др.

Photo by Christin Hume on Unsplash

Што се тиче белог картона, по доласку у Србију, потребно је да се свако страно лице пријави полицији у року од 24 сата. Овим путем се локалне власти обавештавају о ј званичној адреси странца у земљи. Ако странац борави у хотелу, пријава би се углавном вршила електронским путем, а ако изнајмљује стан, власник стана би требало да оде у полицијску станицу са пасошем странца, и да пријави странца као подстанара у свом стану или другој некретнини. Имајући у виду да је потребно приложити извод из банке о новчаним средствима на личном банковном рачуну у Републици Србији, неопходно је отворити лични банковни рачун. У Србији постоје банке које отворе рачун за седам дана, а од документације су потребни само бели картон и пасош. Што се тиче доказа о власништву имовине, већина странаца не поседује имовину у Србији и не купи имовину одмах по доласку, те је изнајмљивање некретнине реалнија опција. Уговор о закупу се прилаже и приликом подношења захтева за одобрење привременог боравка у Србији. Неопходно је приложити и друге документе, који се могу прикупити за један дан.

Документа се прилажу заједно са доказом о уплати административне таксе за одобрење привременог боравка, која у случају подношења захтева електронским путем износи 19.206,00 динара.

Потребно је око 2-4 недеље да би привремени боравак у Србији био одобрен.Након тога, страни држављанин доноси пасош у полицијску станицу и оставља га на неколико дана, како би се унела налепница привременог боравка у страну путну исправу.

Шта следи након одобрења привременог боравка? Ако планирате да радите у Србији, на пример као предузетник, или као директор у вашем друштву са ограниченом одговорношћу, потребна вам је радна дозвола за странце. За више информација о томе како да поднесете захтев за радну дозволу у Србији и који су потребни документи за радну дозволу, посетите blog. Процедура за издавање радне дозволе у Србији траје око месец дана, а износ таксе за радну дозволу износи 14.690,00 динара.

Адвокат за привремени боравак у Србији

То би била завршна фаза ваше имиграције у Србију. Отварање фирме у Србији је један од основа за одобрење привременог боравка у Србији. Прикупљање потребних докумената, као и подношење захтева за привремени боравак у Србији може изгледати као захтеван процес, међутим, са искусним адвокатом за привремени боравак у Србији, цео овај процес може одузети само неколико сати вашег времена. Адвокатска канцеларија Пекић има много искуства и задовољних имиграната у Србији, који су од тада постали и остали наши клијенти. Уколико желите да поднесете захтев за одобрење привременог боравка у Србији, или ако вас интересују адвокатски трошкови подношења захтева за одобрење привеменог боравка, пишите нам на [email protected]s, ili путем Фејсбук месинџера.

Featured Image – Photo by Gemma Evans on Unsplash

Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Autor

Advokat Sonja Pekić