Право интелектуалне својине

Pravo Intelektualne Svojine

Адвокатска канцеларија Пекић саветује и заступа домаће и стране клијенте у вези са заштитом ауторских права, патента, пословног жига итд. Заштита интелектуалне својине (нпр. патената) је од суштинског значаја за привредне субјекте чија вредност се базира на иновацијама (нпр. стартапи).