Отварање фирме у Србији из иностранства, без доласка у Србију (за странце и домаће држављане)

Otvaranje firme u Srbiji - Direktor cita novine

Свако правно и физичко лице, било домаће или страно, може основати фирму (доо итд.) или друго правно лице док свако физичко лице може постати предузетник у Србији. Велики број странаца оснива фирму у Србији без доласка у Србију, и то путем специјалне пуномоћи дате адвокату. Адвокатска канцеларија Пекић саставља нужне правне акте и заступа иностране клијенте у оснивању компаније. Правне форме привредних субјеката правних лица које постоје у Србији, у моменту писања овог текста, су ортачко друштво (ОД), командитно друштво (КД), друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО) и акционарско друштво (АД). Физичко лице може обављати привредну делатност у форми предузетника. Овај начин оснивања фирме у Србији се практично може одрадити разменом мејлова и једне пошиљке, чиме је ово заправо онлине отварање фирме у Србији. Само отварање фирме за странце у Србији није пуно компликованије од процедуре у којој домаћи држављанин оснива фирму у Србији. Дакле, страни држављани имају право на отварање фирме као и домаћи.

Шта је потребно за отварање фирме у Србији на даљину?

Постоје одређени кораци у којима Вам адвокат у Србији помаже и указује Вам шта треба за отварање фирме. Наведено обухвата:

  • састављање специјалне пуномоћи;

Специјалну пуномоћ оснивач привредног друштва оверава код јавног бележника у својој држави и по потреби потврђује другим печатима. Потом специјалну пуномоћ поштом шаље у Србију адвокату ради превођења од стране судског преводиоца и оснивања компаније.

  • састављање оснивачког акта компаније;

Поред тога што саставља оснивачки акт, адвокат по специјалној пуномоћи и потписује оснивачки акт и оверава код јавног бележника у Србији. Адвокат то ради у име и за рачун клијента који постаје оснивач и члан правног лица које се оснива у Србији. Оверен оснивачки акт је један од битних елемената који се мора предати Агенцији за привредне регистре у Србији ради успешног оснивања правног лица. Минимални основни капитал друштва са ограниченом одговорношћу износи 100 динара. Тај износ се не мора уплатити приликом оснивања ДОО него се то може урадити у року од 5 година од оснивања.

  • подношење пријаве Агенцији за привредне регистре (АПР) којом се тражи регистрација компаније у Србији;

Агенција за привредне регистре је надлежна институција у оквиру које се региструје оснивање друштва са ограниченом одговорношћу, где се региструју промене у друштву са ограниченом одговорношћу (промена директора, повећање основног капитала, промена адресе седишта итд.), а у АПР-у се врши и брисање ДОО из регистра чиме правно лице престаје да постоји.

Такође, када се купују удели у постојећој компанији, уговор о преносу удела се региструје у Агенцији чиме купац постаје нови власник друштва са ограниченом одговорношћу.

Специјална пуномоћ углавном садржи (али не мора) одредбу по којој пуномоћник адвокат заступа члана ДОО на скупштини привредног друштва, што значи да адвокат може самостално донети одлуку ДОО о измени података о друштву (промена адресе седишта, повећање основног капитала итд.).

  • Именовање директора ДОО;

Директор друштва са ограниченом одговорношћу је законски заступник друштва, који, у име и за рачун компаније, потписује документе и договара послове чиме компанија стиче права и обавезе. Приликом оснивања компанија, обавезно је именовати минимум једног директора, који се може мењати, а могу се додавати и други директори тако да компанија има више од једног директора. Директор може бити свако физичко и правно лице било домаће или страно.

Адвокат за привредно право увек препоручује именовање директора који живи у Републици Србији због решавања потенцијалних административних проблема. Такође, адвокат Вам може помоћи у проналаску одговарајуће особе за улогу директора.

  • Одређивање адресе седишта ДОО;

Адреса седишта правног лица је обавезни део сваког оснивачког акта компаније. Адреса седишта може бити и виртуелна канцеларија, о чему Вас такође може посаветовати адвокат за привредно право.

  • Преузимање решења Агенције за привредне регистре којим се оснива компанија, нпр. друштво за ограниченом одговорношћу;

Након максимално 5 дана од подношења пријаве, АПР доноси решење којим региструје компанију у Србији. Адвокат, као ваш пуномоћник, преузима то решење, те са њим може да отвори текући рачун компаније у банци и да врши друге радње.

  • Подношења захтева код пословне банке ради отворања текућег рачуна новоосноване компаније;

Пуномоћник од банке тражи и омогућавање коришћења услуга електронског и мобилног банкарства да би клијент био у могућности да непосредно располаже средствима на рачуну правног лица. Поред тога, пуномоћник преузима и платне картице правног лица издате од стране банке и доставља их поштом клијенту.

Порези у Србији за фирме

Пре оснивања фирме, битно је упознати се са порезима које ћете бити дужни да плаћате у Србији. Кратак приказ пореза у Србији можете остварити на нашем блогу.

Колико кошта отварање фирме у Србији?

Цена за отварање фирме зависи од Ваших околности, но постоје трошкови који су фиксни. Такса за пријаву регистрације оснивања фирме у АПР износ 5.900,00 динара, заједно са регистрацијом објаве оснивачког акта. Овера оснивачког акта код јавног бележника углавном кошта 1.080,00 динара. Уколико се компанија оснива преко специјалне пуномоћи из иностранства, без доласка у Србију, потребно је да платите таксу за оверу специјалне пуномоћи у Вашој држави, те да је пошаљете и платите поштарину. Специјалну пуномоћ је потом нужно превести са Енглеског језика или другог језика на којем је написана од стране судског преводиоца за тај језик. Превод од стране судског преводиоца у Србији углавном кошта око 15 евра по страни.

ot

Адвокат за отварање фирме у Србији

Адвокатска канцеларија Пекић пружа правну помоћ ради оснивања компаније на територији Београда, Новог Сада и других градова.

Уколико Вам је потребна правна помоћ из области корпоративно право, на пример асистенција за отварање фирме у Србији, те имате проблем или Вам је потребан савет, односно ако желите да добијете процену трошкова које наплаћује наша канцеларија, обратите нам се и-мејлом на [email protected] или попуните контакт образац на сајту или нам пишите у инбоx на Фејсбук месинџеру или Линкедину.

Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Аутор

Адвокат Соња Пекић