Адвокатска Канцеларија Пекић

Оснивачи

Стефан Пекић

Адвокат и оснивач адвокатске канцеларије Пекић.

Образовање:

2018 – 2021 Мастер програм, Правни факултет Ђао Тонг Универзитет у Шангају, НР Кина Narodna Republika Kina

2020 Правосудни испит

2016-2017 Мастер правник, Правни факултет, Универзитет у Новом Саду

2012-2016 Дипломирани правник, Правни факултет, Универзитет у Новом Саду

Радно искуство:

2021 Адвокат, адвокатска канцеларија Пекић

2018-2019 Арбитар на Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court, Шангај, Народна Република Кина

2016-2018 Адвокатски приправник у адвокатској канцеларији Станивуковић

2017 Делегат Европског удружења студената права (ELSA) на седницама Уједињених Нација: UNCITRAL

2013/2014 Практикант пред Међународним кривичним судом за бившу Југославију (ADC-ICTY), у сарадњи са тимом бранилаца Ратка Младића, Асоцијација бранилаца пред Међународним кривичним судом за бившу Југославију, Churchilplein 1, 2517 JW, Хаг, Краљевина Холандија, http://www.icty.org/en. Стефан Пекић је адвокат и оснивач адвокатске канцеларије Пекић. Стефан је провео годину и по дана на мастер програму из међународног привредног права Ђао Тонг Универзитета у Шангају, Народна Република Кина. Пре Мастер програма у Шангају, Стефан је завршио мастер студије на Унивезитету у Новом Саду. Током студија, био је такмичар на Willem C. Vis такмичење у међународној трговинској арбитражи. Стефан течно говори Енглески и Српски језик.

Stefan Pekic - Advokat Novi Sad
Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Соња Пекић

Оснивач адвокатске канцеларије Пекић

Образовање:

2018-2021 Мастер програм, Правни факултет Ђао Тонг Универзитет у Шангају, НР Кина

2018 Правосудни испит

2017 Арбитражна Академија у Паризу, Француска, стипендија Адвокатске канцеларије Orrick

2015-2016 Мастер међународног права, Правни факултета Универзитет у Новом Саду 

2011-2015 Правни факултета Универзитет у Новом Саду: Дипломирани правник

Радно искуство:

2021 Адвокатска канцеларија Пекић, оснивач

2018-2019 Арбитар на Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court, Шангај, Народна Република Кина

2015-2017 Адвокатски приправник

2015-2016 Делегат Европског удружења студената права на седницама Уједињених Нација: UNCITRAL, CEDAW и ECOSOC

2014-2015 Председница Европског удружења студената права, Локална група Нови Сад

2014-2015 Пракса у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

Соња Пекић је оснивач адвокатске канцеларије Пекић. Соња је провела годину и по дана на мастер програму Ђао Тонг Универзитета у Шангају, Народна Република Кина. Пре мастер програма у Шангају, Соња је завршила мастер студије међународног права на Унивезитету у Новом Саду. Током студија, била је такмичар на Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court i Regionalnom Big Deal такмичењу. Соња течно говори Енглески, Шпански и Српски језик.