Корпоративно право

pekic-law-office2

Свеобухватна правна помоћ за вашу фирму или други привредни субјекат укључујући и оснивање, организацију и брисање привредног субјекта, састављање одговарајућих интерних аката (правилника, одлука итд.), састављање правно-дијагностичких извештаја (due diligence report) о привредном друштву, саветовање у случају куповине привредног друштва или спајања два привредна субјекта, саветовање у циљу искоришћавања пореских олакшица, саветовање у поступцима приватизације, јавно-приватног партнерства, концесије итд.