ICO финансирање бизниса уз криптовалуте и дигиталне токене

ICO - šansa za početno finansiranje Vašeg biznisa

Када је донет Закон о дигиталној имовини Републике Србије, Србија је постала један од пионира у регулисању поља криптовалута, дигиталних токена (нпр. НФТ) и Initial Coin Offering-a (ICO).

Увођењем правила у крипто свет, загарантована је правна сигурност свим улагачима и стартапима да не доживе судбину Ripple-а и крипто валуте XRP која води дугогодишњу правну битку са Америчком Комисијом за хартије од вредности (SEC).

Иако се недостатак регулативе некад чини као предност, овај пример је показао да се то никако не односи на озбиљне крипто пројекте и стартапе који улажу велика средства у своју идеју.

Осим за стартапе, Закона је поставио правила игре и за предузетнике и правна лица, како домаћа тако и страна.

Из тог разлога, Адвокатска канцеларија Пекић ће кроз низ блогова покушати да укаже свим привредним субјектима на значај ове теме, те како им иста може помоћи у развоју пословања.

1. Шта је ICO (initial coin offering)?

Photo by Alesia Kozik from Pexels

ICO је кованица за иницијалну понуду дигиталне имовине, а која представља процес прикупљања средстава путем издавања нових дигиталних токена.

У пракси, ICO представља нови, алтернативни начин прикупљања капитала за компаније у раним фазама пословања (тј. за стартапе), али и за банке. Ова форма прикупљања капитала постала је посебно значајна у контексту криптоиндустрије, односно популарних појмова као што су НФТ (нефунгибилни токени) и разне криптовалуте.

ICO је настао као пандан IPO (иницијалној јавној понуди; Енг. Initial public offering), а која означава почетак издавања акција привредних друштава на берзи.

Оно што је важно напоменути јесте да је процес иницијалне јавне понуде комплекснији од иницијалне понуде дигиталне имовине, односно да је ICO начин прикупљања средстава често мање формалан и приступачнији. Ово је и логично јер се кроз иницијалну јавну понуду издају акције привредног друштва, а акције су хартије од вредности.

Кроз поступак издавања дигиталног токена нити се издају акције у привредном друштву, нити власништво над токеном подразумева власништво над привредним друштвом уз право на дивиденде, као што акције подразумевају. Ту лежи и разлика између токена и акција.

Кроз иницијално издавање дигиталне имовине, купци такве имовине тј. токена остварују право на одређене услуге од издаваоца токена (тзв. “услужни” токен) или друго имовинско право.

2. ICO, Закон о дигиталној имовини и бели папир (Whitepaper)

Као што смо споменули, доношењем Закона о Дигиталној Имовини 2021. године дозвољено је издавање дигиталне имовине, односно иницијална понуда дигиталних токена у Србији.

У овом процесу, wхитепапер, односно бели папир, има кључну улогу као документ који детаљно описује пројекат, технологију, тим, економске аспекте и правне услове који се односе на ICO.

Међутим, у одређеним случајевима, издавалац може оглашавати ICO чак и без одобреног белог папира.

Па тако, ако је иницијална понуда усмерена на мањи број од 20 физичких и/или правних лица, whitepaper неће бити потребан.

Осим тога, када укупан број дигиталних токена који се издају није већи од 20, издавалац може избећи обавезу белог папира.

Ако је иницијална понуда упућена купцима/инвеститорима који улажу најмање 50.000 евра у динарској противвредности, може се сматрати да ови инвеститори имају довољно средстава и искуства да процене ризике. И у овом случају, бели папир може бити опционалан.

Коначно, ако укупна вредност дигиталне имовине коју током периода од 12 месеци издаје један издавалац не прелази 100.000 евра, издавалац може бити ослобођен обавезе да приложи whitepaper.

У случајевима када се бели папир прилаже уз ICO, он:

  • мора бити усклађен са Законом и одлуком издаваоца о издавању дигиталне имовине
  • мора бити поднет од стране овлашћеног лица
  • мора бити потпун, разумљив и садржати истините и тачне информације од значаја за инвеститора.

Уз бели папир и захтев за одобрење објављивања белог папира надзорном органу мора бити приложена одговарајућа додатна документација из члана 22. Закона.

3. Предности ICO финансирања и издавања дигиталних токена

Photo by Jernej Furman from Flickr

Предности ICO финансирања постају очигледне када се суочавате с изазовом унапређења свог пословања, али недостаје вам почетни капитал и не желите се ослањати на традиционалне методе попут банкарских кредита.

Другим речима: имате идеју како да унапредите свој бизнис, имате и план и сигурни сте у његов успех, али немате новац.

Овде долази до изражаја концепт токенизације, који револуционарно мења начин на који се средства прикупљају за иновативне пројекте.

Издавање дигиталних токена се јавља као алтернативни начин финансирања вашег бизниса и решење за ваше проблеме. А ево зашто је и овај вид прикупљања средстава некада бољи у односу на традиционалне.

Наиме, када узмете кредит у банци, ви:

  • плаћате високе камате,
  • плаћате трошкове обраде кредита,
  • ризикујете због промене курса евра,
  • прикупљате бројну документацију,
  • дајете под хипотеку ваше непокретности,
  • потписујете менице, административне забране и сва друга могућа средства обезбеђења

- и то све да би на крају кредитног периода вратили пуно више новца него што сте позајмили.

Уместо да узмете кредит од банке, ви можете издати дигитални токен, који његовим корисницима, купцима токена, омогућује финанијску корист или стицање права на извршење одређених услуга.

Па тако, ако имате неки пројекат на уму, нпр. да купите неку машину која ће Вам унапредити и побољшати пословање или убрзати развој, можете финансирати ту куповину издавањем дигиталног токена.

Садржај токена је право његовог имаоца (купца) да од Вас тражи неки износ новца или услуге, најчешће коришћење вашег производа у замену за токене, по повољнијој цени.

Ваши клијенти, који имају поверења у ваш рад, углед и пословање, могу да купе тај токен, директно вас подрже и остваре права из токена. И тако, уместо да банка зарађује на Вашој идеји и иновативном пословном подухвату, ви елиминишете посредника и његове трошкове, а такав бенефит чините доступним само вашим највернијим клијентима који су са Вама од искона (енг. early adopters).

Укратко, ICO пружа иновативан приступ финансирању, ослобађајући вас од традиционалних ограничења и омогућујући директну подршку од стране ваше заједнице. Овај модел не само да елиминише сложеност банкарских кредита, већ и наглашава важност изградње поверења и лојалности међу вашим клијентима.

4. Купци дигиталних токена и токенизација

1. Гејмери и дигитални токени

Photo by Ferhat Deniz Fors from Unsplash

Као конкретан пример купаца дигиталних токена из праксе се може навести стартап GameCredits из индустрије игара и њихов дигитални токен MGO.

У овом случају, купцима дигиталног токена су нуђена следећа права:

1) попуст приликом куповине садржаја у игрици,
2) бесплатан улаз на ВИП турнире са новчаним наградама плативим ван игрице,
3) приватно тестирање нових игрица у продавници истог издаваоца.

Јасно, овај стартап је уско усмерен на индустрију игара као специфичну нишу.

У овом случају, лицима која су изузетно заинтересована за ове игрице куповина понуђеног дигиталног токена доноси изузетну вредност, због права која токен пружа.

За некога, ко није баш јако заинтересован за игрице које стартап нуди, ови токени неће имати никакву вредност.

2. Уметници и колекционари и дигитални токени

Осим гејмера, дигиталне токене купују и лица која желе да подрже уметнике и колекционаре који стварају вредна дела у дигиталном облику.

Најчешће, у овим нишама, лица која купују дигиталне токене очекују да њихова вредност порасте са временом због тога што су ретки, незамењиви и тражени због своје асоцијације са популарним или утицајним уметницима.

Осим тога, купци добијају прилику да буду део ексклузивне понуде и заједнице, да јавно приказују своју дигиталну колекцију, али и да са њом тргују у одређеним случајевима.

Овде, наравно, говоримо о НФТ-овима.

3. Спорт и дигитални токени

Дигитални токени се масовно користе за стварање и куповину спортских садржаја, као што су утакмице, behind-the-scenes садржаји, интервјуи, fan art, меморабилије и сл.

Осим ових бенефита за купце, дигитални токени носе бенефите и за саме спортисте, као и њихове клубове и лиге у којима се налазе.

Примарно, дигитални токени у овој ниши представљају начин повећања зараде, зближавања са фановима, као и раста популарности.

4. Банке и дигитални токени

Банке купују дигиталне токене који су регулисани и признати од стране надлежних институција онда када желе диверсификацију свог порфтеља, као нпр. у случајевима када желе да инвестирају у различите компаније и пројекте које користе blockchain технологију и крипто имовину.

Такође, банке купују дигиталне токене када желе да побољшају своје услуге и производе, типа плаћања, преносе, трговину, кредитирање и сл. Ова питања уређује Законо о Дигиталној Имовини РС.

Дигитални токени банкама нуде предности као што су брзина, сигурност, транспарентност, смањење трошкова и ризика, као и повећање ликвидности и доступности.

5. Некретнине и дигитални токени

Токенизација некретнина представља процес претварања права на имовину у дигиталне токене који се могу продавати, куповати, размењивати или складиштити на blockchain платформама.

Овај процес има исте бенефите за real estate сектор као што има и за банкарски сектор.

Нпр. у Словенији је један од првих случајева токенизације некретнина био пројекат Blocksquare, а којим је покренута платформа за издавање, управљање и трговање токенима који представљају удео у некретнинама.

Овакав пројекат би реално могао да заживи и у Србији, с обзиром да наш Закон о Дигиталној Имовини има доста сличности са истим законом у Словенији.

6. Стриминг платформе, продавнице и дигитални токени

Ако имате идеју за интернет сајт на којем би се делили видео снимци или филмови (као што је Нетфлиx), и треба Вам почетни капитал, можете да издате дигиталне токене, те да купци уз сваки токен остварују право на 10 сати гледања пласираног видео садржаја (филмова).

Или, узмите пример ако желите да отворите продавницу за прање веша у којем би било 10 веш машина, којом приликом би купци токена остварили право да за сваки токен користе услуге прања у одређеној јединици мере.

Нпр. 1 токен=10 корпи за прање, где би величина корпе била унапред одређена, или трајни попуст од 20% за власника токена.

Свакако, ови примери представљају огромно поједностављивање, али је исто неопходно ради истинског разумевања могућности употребе овог облика финансирања.

Са друге стране, конкретна исплативост куповине токена зависи од више фактора.

У сваком случају, издавање токена ће бити корисније за иновативне делатности (стартапе), углавном због потенцијала за раст таквих привредних друштава.

Напомена : Оно што је од пресудног значаја је да се дигитални токен, издат у складу са правом Републике Србије, може продати било коме на свету. Токени се у сваком случају издају на блокчејну те није нужно да купац буде из Србије, јер се токени продају преко интернета било коме.

Адвокат за за криптовалуте

ICO финансирање кроз криптовалуте и дигиталне токене представља револуционаран приступ капиталу, пружајући предузетницима и стартапима могућност да остваре своје иновативне идеје.

Како би обезбедили правну сигурност у свом пословању, важно је да сви субјекти који разматрају ICO финансирање свог бизниса пажљиво прате регулативу и њене измене на овом пољу, као и да се обрате адвокату за криптовалуте у случају правних недоумица.

Овај блог служи искључиво у информативне сврхе, па не представља правну помоћ, јер свака ситуација захтева посвећеност конкретним околностима појединачног предмета, који може бити различит од других.

За правну помоћ, кројену по вашој мери, обратите се адвокатској канцеларији Пекић на адресу: [email protected]

Аутор: адвокат Стефан Пекић

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić