Друштво за Управљање Алтернативним Инвестиционим Фондовима

Да ли размишљате да оснујете Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (ДЗУАИФ) у Републици Србији? 

Уколико је Ваш одговор позитиван, овај чланак ће Вам бити од користи да се упознате са корацима које требате предузети приликом оснивања ДЗУАИФ-а, почевши од процеса регистрације и стицања дозволе од Комисије за хартије од вредности.

Упознаћете се и са врстама друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима, као и са њиховим појединачним предносима и манама.  

Уз овај свеобухватан водич, добићете увид у факторе, стратегије и савете које треба узети у обзир приликом доношења одлуке о оснивању друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима и управљању алтернативним инвестиционим фондовима.

1. Како се оснива друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (ДЗУАИФ)?

Већ смо установили да Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима има за задатак да управља једним или више АИФ-овима, њиховим средствима, као и да доноси инвестиционе одлуке у складу са циљевима и стратегијама тих фондова. 

Улога овог друштва је да оствари најбоље могуће резултате за инвеститоре АИФ-ова, а то обично укључује улагање у различите врсте имовине или финансијске инструменте, у зависности од политике улагања сваког конкретног АИФ-а.

На првом месту, важно је установити да је ДЗУАИФ правно лице регистровано у Републици Србији и да може бити основан као друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО) или акционарско друштво (АД), у зависности од ваших преференција и пословне структуре.

Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима своју делатност обавља на основу дозволе за рад издате од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије, тако да је први корак код оснивања ДЗУАИФ-а подношење захтева за издавање ове дозволе.

У захтеву, требате навести основне информације о ДЗУАИФ-у, укључујући структуру управе, организациону структуру и друге релевантне податке (нпр. податке о додатним делатностима). Такође треба испунити захтеве за квалификованим особљем које ће управљати фондом.

Поред захтева, потребно је поднети поприлично опширну документацију, која се између осталог односи на:

 • Величину Друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
 • Додатне делатности
 • Оснивачке акте
 • Податке о капиталу и оснивачима
 • Програм активности
 • Списак акционара/чланова
 • Финансијске пројекције
 • И многе друге документе...

За детаљно вођство кроз оснивање Друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима, најбоље би било да контактирате адвоката за улагања.

А сада, хајде да погледамо које све то врсте ДЗУАИФ-а постоје у Србији, као и њихове предности и мане:

2. Врсте, предности и мане друштава за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

Према одредбама АИФ закона, Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (ДЗУАИФ) може бити основано као друштво са ограниченом одговорношћу или као акционарско друштво.

Разликујемо две врсте друштава за управљање алтернативним инвестиционим фондовима: Велико и мало друштво за управљање.

Па хајде да видимо која је разлика између ове две врсте и које су њихове предности и мане:

1. Велико друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

Велико друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима је оно које управља АИФ- овима чија укупна имовина прелази новачни одређени праг. 

Тај праг износи:

 • 25 милиона евра, ако се финансијски левериџ користи за стицање имовине у АИФ-овима
 • 75 милиона евра, ако АИФ-ови којима ДЗУАИФ управља не користе финансијски левериџ, а инвеститори немају право на откуп удела у тим АИФ-овима пет година од датума почетног улагања.

Напомена: У контексту алтернативних инвестиционих фондова, финансијски левериџ (финансијска полуга) се често користи како за повећање потенцијалног поврата улагања. Међутим, ово истовремено може повећати ризик за инвеститоре, због чега регулаторне агенције често постављају ограничења на коришћење финансијског левериџа.

1. Предности и мане Великог Друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

Предности и мане у великој мјери зависе од конкретних околности и стратегије Друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима, али и инвестиционих преференција и циљева инвеститора.

Међутим, генерално говорећи, предности Великог Друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима су:

 • Могућност улагања у већи број различитих инвестиција и АИФ-ова, што може помоћи у бољој диверсификацији портфолија и смањењу ризика.
 • Већи капацитет за управљање ликвидношћу, што омогућава инвеститорима да лакше откупе своје уделе, посебно у отвореним АИФ-овима.
 • Већи финансијски и оперативни ресурси, што може допринети бољем доношењу инвестиционих одлука.
 • Приступ сложенијим инвестиционим стратегијама
 • Боља тј. строжија регулативна заштита и надзор, што може повећати ниво сигурности за инвеститоре.

Мане Великог Друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима су:

 • Већи оперативни трошкови, што може смањити укупну нето зараду инвеститора.
 • Мања прилагодљивост када је реч о промени стратегије или улагања због своје веће величине и већег броја инвеститора.
 • Потенцијално већи захтеви у погледу минималних улагања, што може отежати приступ малим или индивидуалним инвеститорима.

2. Мало друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

Мало друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (ДЗУАИФ) је правно лице које управља алтернативним инвестиционим фондовима (АИФ-овима) и има неке специфичне карактеристике и ограничења у односу на већа друштва за управљање АИФ-овима. 

Наиме, мало ДЗУАИФ има намеру да своје уделе у АИФ-овима нуди искључиво професионалним и/или полупрофесионалним инвеститорима. 

Осим тога, мало друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима управља АИФ- овима чија укупна имовина не прелази већ наведени праг.

На мало ДЗУАИФ се не примењују регулаторни захтеви у вези са капиталом, минималним бројем чланова управе, праћењем усклађености, унутрашњом ревизијом, управљањем ризицима, управљањем ликвидношћу, политиком награђивања и други захтеви. 

Изузетно, мало друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима може да обавља и друге делатности које не захтевају претходну дозволу од стране регулатора, али под условом да те делатности нису претежне и да не долази до сукоба интереса са главном делатношћу коју обавља.

1. Предности и мане Малог Друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

Предности Малог Друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима:

 • Мали ДЗУАИФ обично има већу флексибилност у управљању својом имовином и доношењу инвестиционих одлука. 
 • Мали ДЗУАИФ се често фокусира на специфична тржишта, секторе или инвестиционе стратегије које већи фондови можда не би истраживали.
 • Оперативни трошкови су често нижи у поређењу с већим фондовима.
 • Мањи фондови често имају већи потенцијал за високе приносе јер су окретнији и могу искористити прилике на тржишту које већи играчи можда пропусте.
 • Мали ДЗУАИФ се доста лакше оснива, тј. законска оптерећења су знатно мања.

Мане Малог Друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима:

 • Мањи капацитет за диверсификацију, што повећава ризик.
 • Мања ликвидност, у неким случајевима, што може отежати брзу продају или откуп уделима.
 • Ограничен приступ институционалним инвеститорима, најчешће због своје величине.
 • Већа волатилност и ризик затварања у случају финансијских потешкоћа или лоших перформанси.
 • Ограничени ресурси.

3. Велики или мали ДЗУАИФ: Шта основати?

На жалост или на срећу, не постоји универзалан и тачан одговор на ово питање.

Избор између оснивања великог или малог ДЗУАИФ-а зависи од различитих фактора и параметара, укључујући ваше циљеве, капацитет, ресурсе и ризике које сте спремни преузети. 

Ево неколико фактора које треба размотрити приликом доношења одлуке:

 • Расположиви капитал и ресурси: Велики ДЗУАИФ-ови обично захтевају више капитала и ресурса за покретање и одржавање.
 • Инвестициона стратегија: Ако се намеравате фокусирати на специфичну индустрију, сектор или тржиште, можда је боље да се одлучите за мањи фонд. 
 • Диверсификација: Велики фондови често могу ефикасније диверсификовати свој портфељ.
 • Регулатива: Мали ДЗУАИФ има неколико изузетака од одређених регулативних захтева који се примењују на веће ДЗУАИФ-ове. На пример, не примењују се захтеви у вези са капиталом, минималним бројем чланова управе, праћењем усклађености, унутрашњом ревизијом, управљањем ризицима, управљањем ликвидношћу, политиком награђивања и други захтеви.
 • Циљеви и временски оквир: Велики ДЗУАИФ-ови обично захтевају више времена за успостављање и развој.

Адвокат за алтернативне инвестиционе фондове

Било како било, Ваша одлука о оснивању и врсти друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима зависиће од Ваших циљева, капацитета, ресурса и толеранције на ризик. 

Док велики ДЗУАИФ-ови пружају веће могућности диверсификације и приступ сложенијим стратегијама, исти долазе са већим оперативним трошковима. Са друге стране, мали ДЗУАИФ-ови нуде већу флексибилност, ниже оперативне трошкове, али могуће су и ограниченије могућности диверсификације.

У сваком случају, консултација са стручњацима, посебно адвокатима за алтернативне инвестиционе фондове, игра кључну улогу у доношењу информисане одлуке.

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić