Адвокатска Канцеларија Пекић

Блог

Контактирајте нас

Autorska Prava u Srbiji

Ауторска права у Србији

Интелектуална својина штити производе људског интелекта и обухвата скуп права која пружају искључиву заштиту исходу интелектуалних настојања у областима индустрије, науке, књижевности и уметничких стваралаштва.

Сазнај више »
VESTING (ESOP) U SRBIJI

Право на стицање удела у Србији (Eng. Vesting)

У српском праву, друштво са ограниченом одговорношћу („ДОО“) је најчешћа форма у којој се оснивају фирме, обзиром да је за исту потребно врло мало улагања и јер је одговорност чланова ограничена до висине уложеног капитала.

Сазнај више »
Како заштитити жиг?

ЗАШТИТА ЖИГА

Pегистрација жига у националним и међународним оквирима Шта је жиг? Жиг је врста интелектуалне својине. Поред жига,

Сазнај више »
naplata duga

Наплата дуга

Један од најчешћих разлога обраћања физичких и правних лица адвокату јесте наплаћивање потраживања од дужника.

Сазнај више »
Radnik koji drzi znak STOP

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Скоро сваки устав демократске земље јемчи право власништва над стварима (право својине) својим грађанима. У том правилу Устав Републике Србије

Сазнај више »