Алтернативни инвестициони фондови у Србији 

Alternativni-investicioni-fondovi

Алтернативни инвестициони фондови у Србији и њихово оснивање је тема која вас интересује, али нисте сигурни одакле да кренете и које би врсте биле прави избор за вас?

Овај текст на свеобухватан начин обрађује сва питања која би вас могла интересовати у вези њиховог оснивања, уз посебнан фокус на предности и мане алтернативних инвестиционих фондова.

С обзиром да постоји велики број врста и подврста ових фондова, уколико вас интересује само једна од њих – не брините! 

Кликом на секцију која носи име питања које вас интересује добићете преглед само информација које су вам од користи. 

Табела садржаја

Алтернативни инвестициони фондови у Србији

 1. Шта су алтернативни инвестициони фондови?
 2. Које су предности и мане алтернативних инвестиционих фондова?
 3. Шта кажу прописи Србије о алтернативним инвестиционим фондовима?
 4. Које врсте алтернативних инвестиционих фондова постоје у Србији?

1. Шта су алтернативни инвестициони фондови?

Алтернативни инвестициони фондови (АИФ) представљају посебан тип инвестиционог фонда који прикупља капитал од различитих инвеститора с циљем да тај капитал паметно уложи у различите врсте инвестиција. 

Уколико се питати зашто бисте требали да оснујете АИФ, одговор је једноставан: 

Остварење профита за вас и ваше инвеститоре.

Поред овога, постоје многе друге предности алтернативних инвестиционих фондова, чему је посвећена и наша сљедећа секција.

2. Које су предности и мане алтернативних инвестиционих фондова?

Предности алтернативних инвестиционих фондова су бројне, али међу главне можемо да сврстамо:

 • Већу слободу у избору инвестиција (нпр. некретнине, приватне компаније, хеџ фондови, разни комодитети итд.)
 • Већу слободу у избору стратегија улагања (па самим тим и већу шансу за привлачење искусних инвеститора који су спремни уложити веће суме)
 • Већу аутономију у вођењу фондова
 • Потенцијално веће приходе

Што се мана алтернативних инвестиционих фондова тиче, исти превасходно захтевају висок ниво стручности и разумевања инвестиционих тржишта, па се препоручује се да се овим путем упутите само ако имате одговарајуће знање и искуство. Такође, мана алтернативног инвестиционог фонда је је што најчешће представља улагања са високим ризиком и високом волатилношћу инвестиције, али то је и логична последица улагања које обећава висок поврат.

Зашто?

Зато што иако оснивањем АИФ-а можете привући искусне инвеститоре и потенцијално остварити већи профит, ви такође сносите знатно већи ниво ризика и одговорности.

3. Шта кажу прописи Србије о алтернативним инвестиционим фондовима?

У главне прописе којима су алтернативни инвестициони фондови у Србији регулисани спадају:

 • Закон о алтернативним инвестиционим фондовима
 • Правилник о алтернативним инвестиционим фондовима 
 • Правилник о врстама алтернативних инвестиционих фондова 
 • Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима 
 • Правилник о капиталу друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима 
 • Правилник о условима за обављање послова депозитара алтернативног инвестиционог фонда 
 • Упутство о начину израчунавања капитала затвореног алтернативног инвестиционог фонда који има својство правног лица

Ови прописи одговарају на питања као што су:

 • Како основати Алтернативни инвестициони фонд
 • Како основати Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
 • Како АИФ пласирати на тржиште алтернативних инвестиционих фондова
 • Како управљати уделима у фондовима
 • Које врсте АИФ-ова и ДЗУАИФ-ова постоје
 • Која права и обавезе постоје у вези чувања имовине фондова и праћења трансакција
 • Ко су надлежни органи који надзиру активности АИФа, и многа друга питања... 

4. Које врсте алтернативних инвестиционих фондова постоје у Србији?

Алтернативни инвестициони фонд са својством правног лица

Алтернативни инвестициони фонд са својством правног лица је посебан тип АИФ-а који је организован као правно лице, што значи да се третира као правно одвојен ентитет од својих оснивача и инвеститора.

Најважније што треба да знате о овој врсти АИФ-а јесте да:

 • Њом управља ДЗУАИФ (тј. управља у име и за рачун АИФ-а)
 • Удели и акције у АИФ-у се не могу једноставно откупити на захтев чланова имовине АИФ-а

Ова врста алтернативног инвестиционог фонда представља добар избор за осниваче који желе да обезбеде дугорочност инвестирања и већи ниво заштите, због немогућности брзог повлачења средстава од стране инвеститора.

Алтернативни инвестициони фонд без својства правног лица

Алтернативни инвестициони фонд без својства правног лица, за разлику од претходне врсте, није организован као правно одвојен ентитет.

И овом врстом управља Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима, међутим то у овом случају чини у своје име и за заједнички рачун. 

Шта то значи?

То значи да инвеститори који улажу у овај АИФ постају уговорна страна са ДЗУАИФ-ом и заједно деле добит или губитке у складу са својим инвестиционим јединицама.

Ова врста АИФа је мање привлачна инвеститорима јер од њих захтева да своја средства дуже држе у фонду, али је генерално флексибилнија и једноставнија за осниваче јер нема строгу правну структуру.

Алтернативни инвестициони фонд са интерним управљањем 

Алтернативни инвестициони фонд са интерним управљањем има својство правног лица и својом имовином управља сам.

Другим речима, овај фонд:

 • Сам врши свој надзор
 • Има потпуну контролу над доношењем инвестиционих одлука
 • Брже реагује на тржишне промене

Уколико имате интерни менаџмент са високим нивоом стручности и искуства у инвестирању, ова врста АИФ-а може бити добра опција за вас.

Алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом

Код Алтернативних инвестиционих фондова са јавном понудом, улагање у фонд је на располагању свим инвеститорима, независно од њихове врсте, величине или стручности.

Како ова врста фондова омогућава улагање и малим инвеститорима, подложна је нешто строжијој регулативи ради заштите њихових интереса. 

Такође, ова врста алтернативних инвестиционих фондова лакше проналази инвеститоре, с обзиром да са собом не носи толике ризике као АИФ-ови са приватном понудом. 

АИФ са јавном понудом има две подврсте: отворени и затворени АИФ.

Отворени алтернативни инвестициони фондови са јавном понудом

Отворени алтернативни инвестициони фондови немају своју правну личност и управљачку структуру, већ њима управља одређено Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима. 

Када отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом нуди инвестиционе јединице, фонд и његова управљачка структура морају да обезбеде правилно информисање потенцијалних инвеститора. 

То укључује израду и објаву проспекта и правила пословања АИФ-а, а који садрже кључне информације о фондовима, њиховим стратегијама, ризицима и другим релевантним аспектима.

ДЗУАИФ такође има обавезу да једном месечно обавештава инвеститоре о нето вредности имовине АИФ-а по инвестиционој јединици, као и да инвеститорима омогући издавање и откуп инвестиционих јединица најмање једном месечно. 

Ова врста АИФ-а обезбеђује већу транспарентност и заштиту инвеститора, зато што су у могућности да у сваком тренутку захтевају од фонда откуп њихових јединица, што је чини посебно примамљивом. 

Затворени алтернативни инвестициони фондови са јавном понудом

Затворени алтернативни инвестициони фонд, за разлику од отвореног, може бити и независна имовина и правно лице основано од стране друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондом. 

Затворени АИФ са јавном понудом (и са својством правног лица) мора своје акције учинити доступним на тржишту где ће се одвијати њихова купопродаја. 

То чини Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима, листирањем удела на регулисаном тржишту у року од 30 дана од оснивања ове врсте АИФ-а. 

На овај начин, обезбеђује се ликвидност и доступност акција инвеститорима, односно, инвеститорима је омогућено да лакше купују и продају акције фонда на тржишту.

Код ове подврсте АИФ-а са јавном понудом власници јединица не могу произвољно захтевати откуп тих акција од фонда.

Алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом

Алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом, за разлику од АИФ-а са јавном понудом, није отворен за ширу јавност. 

Ова врста АИФ-а је ограничена на одређени круг квалификованих, професионалних или полупрофесионалних инвеститора и „дизајнирана“ је за инвеститоре који имају специфичне потребе и стратегије улагања.

Другим речима, АИФ са приватном понудом је примамљив инвеститорима који желе да диверзификују свој портфељ, као и оснивачима који желе већу аутономију и флексибилност у доношењу инвестиционих одлука.

И АИФ са приватном понудом може бити отворени и затворени, а такође може да се дели на још две подврсте: опште и посебне АИФ-ове. 

Отворени алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом

Отворени алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом се у закону помиње у контексту промене врсте.

Наиме, под одређеним условима, овај фонд може променити врсту и постати UCITS фонд (посебна врста фонда регулисана од стране ЕУ).

Ако дође до промене врсте фонда, ДЗУАИФ је обавезан обавестити чланове (или акционаре) о промени и информисати их о праву на повлачење својих улога без додатних накнада, под одређеним условима и у одређеном року.

Затворени алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом

Закон наводи да затворени алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом за улагање у непокретност сме да стиче непокретности у Републици и другој држави.

Закон такође дефинише:

 • По којим условима је овакво стицање непокретности могуће (нпр. процена вредности мора бити извршена од стране независног проценитеља)
 • Који је минимални улог имовине АИФ-а у непокретност (70%)
 • Која ограничења улагања постоје и када се могу прекорачити
 • Која су додатна улагања могућа
 • Друга важна питања

Ове одредбе служе да обезбеде транспарентност, одговорност и одрживо управљање фондом који се бави инвестицијама у непокретности.

Општи алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом

Општи алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом мора извршити најмање шест различитих улагања у имовину. 

Као што видите, код ове врсте је успостављен захтев за диверсификацију у циљ смањење ризика путем расподеле инвестиција на различите активне класе и стратегије. 

На овај начин се инвеститори штите од превелике концентрације ризика у једној имовини или сектору.

Инвеститори су такође заштићени тако што могу извршити једнократну уплату, без обавезе даљих редовних додавања средства фонду. 

За осниваче ово значи већи приступ професионалним инвеститорима који са собом носе већи капитал, али и потенцијал за већим повраћајем, с обзиром на улагања у различите (и често мање доступне) врсте имовине на тржишту.

Посебни алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом

Постоји 8 врста посебних алтернативних инвестиционих фондова са приватном понудом, од којих ћемо укратко споменути њих 6.

Посљедње две врсте, у које спадају европски фонд предузетничког капитала и европски фонд социјалног предузетништва, неће бити могуће основати у Србији пре приступања Европској унији, те ћемо за сад изоставити из нашег текста.

Алтернативни инвестициони фонд приватног капитала (private equity)

Алтернативни инвестициони фонд приватног капитала за циљ има да омогући оптимизацију пословних и финансијских перформанси инвеститора.

Ова врста АИФ-ова улаже у власничке инструменте (приватне компаније и компаније које се не котирају јавно на берзи), што значи да оснивачи могу имати већи степен контроле над самим инвестицијама тј. могу вршити већи утицај на њихову успешност. Често су то у питању мала и средња предузећа која имају потенцијал да остваре пуно веће приходе уз адекватну оптимизацију и професионализацију процеса пословања или да, уз додатна улагања, освоје велика тржишта.

АИФ-ови приватног капитала обично се оснивају на одређено (али у пракси обично дуже) време, што значи да постоји јасна тачка и стратегија за излазак из инвестиција. 

Ово може бити привлачно за осниваче који желе јасно дефинисан временски оквир за своје инвестиције, као и за инвеститоре који су спремни да преузму дугорочне ризике и који желе диверзификацију свог портфеља.

Алтернативни инвестициони фонд предузетничког капитала (venture capital)

Алтернативни инвестициони фонд предузетничког капитала фокусира се на улагање у привредне субјекте у почетним фазама пословања или стартап компаније које показују потенцијал за раст и ширење.

Ова врста може омогућити оснивачима да подрже младе предузетнике и помогну им у развоју својих пословних иновација, а ако се ови привредни субјекти успешно отисну на тржиште онда могу и да остваре значајан поврат на своја улагања.

Ова врста АИФ-а спада у фондове ризичног капитала.

Алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом за улагање у непокретности

Алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом за улагање у непокретности има фокус, као што име каже, на улагање у непокретности.

То укључује улагање у:

 • Стамбене зграде
 • Пословне зграде
 • Земљишта за изградњу
 • Пољопривредна земљишта
 • Друге облике непокретности

Како инвеститори могу улагати у различите непокретности, на различитим географским локацијама, њихов ризик код улагања је знатно смањен у поређењу са улагањем у конкретан објекат на конкретној локацији, а шансе за поврат су повећане.

Осим тога, у првих неколико година од оснивања овог АИФ-а, постоји могућност прекорачења ограничења улагања у непокретности што може омогућити већу флексибилност у раној фази пословања фонда.

Фонд фондова

Фонд фондова представља одличан избор за осниваче који немају довољно знања или времена за управљање својим инвестицијама. 

Овај АИФ улаже у уделе других АИФ-ова (најмање 70% нето вредности АИФ-а), што значи да ће њихов порфолио бити изложен различитим врстама имовине и стратегијама управљања, као и да ће ризик код улагања бити мањи.

Хеџ фонд

Хеџ фондови имају велики потенцијал за високе приносе, те се код њих неретко виђа висок раст капитала у кратком року. 

Сложићете се, ова реченица је сама по себи довољна да појасни привлачност хеџ фондова.

Оно што није толико привлачно јесте да ова врста фонда често у иностраној пракси има доста нижи ниво транспарентности када је у питању тачно место где се налази новац инвеститора.

За ову врсту АИФ-ова је карактеристично то да су доступни искључиво професионалним инвеститорима, што за осниваче често значи да ће морати испунити доста специфичне захтеве за инвестирање.

Специјализовани алтернативни инвестициони фонд

Специјализовани алтернативни инвестициони фонд има за фокус специфичну индустрију или подручје, па је зато интересантан за осниваче и инвеститоре који желе да улажу у оно што знају и разумеју најбоље.

Захваљујући свом хиперфокусу, ова врста АИФ-а може лакше да идентификује прилике за високе приходе и често њихова улагања прате успех одређеног сектора или индустрије. 

Са друге стране, како је успешност ових АИФ-ова често условљена успехом одређене индустрије, специјализовани АИФ може бити високо ризичан и захтева пажљиво разматрање инвестиционих циљева и стратегија.

Адвокат за алтернативне инвестиционе фондове

На крају, важно је консултовати се са стручњацима за финансије и правним саветником као што је адвокат за алтернативне инвестиционе фондове како бисте донели информисану одлуку о оснивању алтернативних инвестиционих фондова.

Ваша одлука треба да одражава ваше специфичне потребе, циљеве и способности за управљање алтернативним инвестиционим фондом.

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić