Како наплатити потраживање [упутство у 3 корака]

Како наплатити потраживање [упутство у 3 корака]

Великом броју правних лица и предузетника један од највећих проблема у пословању представљају кооперанти и купци, поготово домаћи, који не извршавају своје новчане обавезе у року и по договору. Проблеми са наплатом потраживања су, ако не највећи, онда у 3 најчешћа проблема привредника у Србији. Ова, веома негативна, али ништа мање честа, појава се негативно одржава на пословање савесног привредника. Ако им област пословања то дозвољава, већина привредника се окреће сарадњи са иностраним клијентима да избегну проблеме у сарадњи са несавесним домаћим привредницима. Савесни привредници се углавном прво “опеку” јер им изостане уплата договореног износа, па потом престану да послују са домаћим кооперантима или клијентима. Углавном они покушавају кроз честе молбе дужнику, константна позивања, и покушаје договора да добију зарађени новац, али се то претвори у одлагање у недоглед и лажно обећавање уплате, где поверилац на крају одустане од свог новца.

Ако Вам је описана ситуација добро позната, на правом сте месту. Адвокатска канцеларија Пекић заступа клијенте у извршним поступцима ради ефикасне и што брже наплата законитог новчаног потраживања. Такав поступак је прописан Законом о извршењу и обезбеђењу. Наведено се врши у следећа 3 корака:

  1. Издате рачун/фактуру дужнику.

Овај корак је велика већина поверилаца већ извршила чим покушава да наплати своје потраживање. Рачун мора бити издат у складу са рачуноводственим параметрима и то сви привредници, мање више, самостално или у сарадњи са књиговођом раде.

  1. Прибавите писани доказ да је дужник обавештен о дугу.

У Закону се наводи “отпремница или други писани доказ” да је дужник обавештен о свом дугу. Други писани доказ је углавном опомена пред тужбу. Потребно је дакле да се дужник потпише на отпремницу или да му се поштом са повратницом пошаље опомена пред тужбу. Потписивањем поштанске повратнице о пријему опомене пред тужбу, сматра се да постоји писани доказ да је дужник обавештен о свом дугу. Све у вези са овим и даљим корацима Вам може асистирати наша адвокатска канцеларија.

  1. Подносите предлог за извршење суду.

Након што извршите претходне кораке, ваше потраживање је спремно за наплату путем суда и јавног извршитеља. Предлог за извршење се подноси суду који у року од 8 дана издаје решење о извршењу ако је предлог основан и потпун. Закон прописује обавезне елементе сваког предлога за извршење, без којих би предлог био одбачен а ви као подносилац бисте свеједно били дужни да платите судску таксу. Ако је донето решење о извршењу, исто се доставља јавном извршитељу ради наплате. Убрзо након тога, а зависно од ефикасности рада изабраног извршитеља, ваше потраживање ће бити намирено, те новац ће бити прослеђен на Ваш рачун. Све под условом да дужник није презадужен.

Бонус - трошкови:

Хвала Вам што читате блог до самог краја. Од трошкова поступка, иницијално је потребно да сносите адвокатске трошкове (састав предлога за извршење итд.), износ судске таксе и трошкова јавног извршитеља. Ове трошкове је неопходно да предујмите а по наплати главног дуга од дужника Вам се прослеђују и износи које сте уплатили на име ових трошкова поступка. Висина самих трошкова зависи од висине вашег дуга. За износ дуга од нпр. 100.000 динара би трошкови поступка могли бити између 20.000 и 30.000 динара. Оваква рачуница је наравно информативног карактера а зависи и од облика ваше сарадње са адвокатом.

a href="https://attorney.rs/cp/naplata-duga/" target="_self">Наплата дуга и разни основи и поступци наплате дуга су детаљно обрађени у одвојеном блогу.

Будући да скоро свако ко ово чита вероватно има проблем са наплатом потраживања, слободно контактирајте нашу адвокатску канцеларију на [email protected] ако имате одређених питања око спровођења овог поступка.

Аутор: адвокат Стефан Пекић

НАПОМЕНЕ:

Наведени кораци се односе на случај када ваша фирма или предузетник имају потраживање према некоме у оквиру вашег пословања. Не односи се на случај када физичком лицу неко дугује одређени новац невезано од пословања.

Овај блог је информативног карактера и не представља правну помоћ. За правну помоћ нам се обратите директно ради увида у ваше конкретне околности.

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić