Read more about the article ZAŠTITA ŽIGA
Photo by Gema Saputera on Unsplash

ZAŠTITA ŽIGA

Registracija žiga u nacionalnim i međunarodnim okvirima Šta je žig? Žig je vrsta intelektualne svojine. Pored žiga, u intelektualnu svojinu spada između ostalog autorsko pravo i patent koji su obrađeni…

Continue ReadingZAŠTITA ŽIGA