Read more about the article ZAŠTITA ŽIGA
Photo by Gema Saputera on Unsplash

ZAŠTITA ŽIGA

Registracija žiga u nacionalnim i međunarodnim okvirima Šta je žig? Žig je vrsta intelektualne svojine. Pored žiga, u intelektualnu svojinu spada između ostalog autorsko pravo i patent koji su obrađeni…

Continue ReadingZAŠTITA ŽIGA

Naplata duga

Jedan od najčešćih razloga obraćanja fizičkih i pravnih lica advokatu jeste naplaćivanje potraživanja od dužnika. Ulaženje u bilo kakav poslovni odnos sa drugim licem najčešće pretpostavlja zaključivanje određenih ugovora koji…

Continue ReadingNaplata duga